งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี
ภาพกิจกรรม » งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี24 พ.ย. 2559 13:05457
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาในการใช้สถานที่และระดมทรัพยากร จัดงาน“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา มวลชนในหาดใหญ่ โดยมีการร่วมร้องเพลงชาติ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี