งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา ร่วมสืบสานพระปณิธาน ม.อ.
ภาพกิจกรรม » โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา ร่วมสืบสานพระปณิธาน ม.อ.28 ก.ย. 2560 15:58651
โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา ร่วมสืบสานพระปณิธาน ม.อ.
ในวันที่ 21 กันยายน 2562
ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1. กิจกรรม World Cleanup Day ณ หาดสมิหลา หาดชลาทัศน์
เก็บและคัดแยกขยะ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 150 คน ร่วมกับภาคีเครือข่าย Trash Hero Songkhla

2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การทาสีและตีเส้นจราจรในเขตหอพักนักศึกษา จัดเก็บกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่หอพักนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 400 คน

3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนป่า และทำความสะอาดพื้นที่ทางเท้าหลังคาคลุมภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบำเพ็ญประโยชน์จัดเก็บเศษกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชบริเวณสวนป่ารอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. และการขัดล้าง เช็ดถูทำความสะอาดทางเท้าหลังคาคลุม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 100 คน
- แนวเส้นทางจากประตูศรีตรัง – คณะวิทยาการจัดการ
- แนวเส้นทางหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา
- แนวเส้นทางอาคารกิจกรรมนักศึกษา – ทางเข้าโรงยิมเนเซียม