งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการสัมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม » โครงการสัมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256429 มิ.ย. 2564 13:37245
โครงการสัมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564
ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง

โดยมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนา และการกำหนดรูปแบบกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกิจกรรมนักศึกษาด้วยกัน

photo by:ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=psu.photoclub&set=a.4142346219130229