งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์
ภาพกิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์03 พ.ค. 11:3439
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์
เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ Chestnut Hill Resort
ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมบำเพ็ญประโยชน์ที่อยู่ภายใต้สังกัดขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
สำหรับกิจกรรมตลอดทั้งโครงการเป็นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและภาวะผู้นำด้านการบำเพ็ญประโยชน์ รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆอีกมากมาย