งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติส่วนภูมิภาค Digital Thailand Big Bang Regional 2018
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » สัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติส่วนภูมิภาค Digital Thailand Big Bang Regional 201821 ส.ค. 61, 09:12 น.756
 • ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 25 สิงหาคม 61
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 122 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 25 สิงหาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  **สำหรับน้องๆนักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  -ด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการฯ จำนวน 2 หน่วยชม.

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  0 122

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 0
 • เพศหญิง 0
 • เพศชาย 0
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รวม 0 คณะ