งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (ช่วงเช้า)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (ช่วงเช้า)22 ต.ค. 61, 16:23 น.1,457
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตอครบ 60 ปี ม.อ. หาดใหญ่
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 61
  ช่วงเวลา08.00 - 14.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 122 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561

  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รอบคัดเลือกภูมิภาคต่างๆ

  เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตอครบ 60 ปี ม.อ. หาดใหญ่

  เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.30 น.

   

  **แต่งกายชุดนักศึกษา**  

    หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษา รหัส 60,61 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

                  - กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาฯ ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ จำนวน 2 หน่วยชม.

                  - กิจกรรมเสริมสร้างฯ จิตสำนึกสาธารณะ จำนวน 1 หน่วยชม.

1.
5810515042
น.ส.นภัสวรรณ
มิ่งแก้ว
วิทยาการจัดการ
2.
5810515067
น.ส.รวิวรรณ
จันทลักขณา
วิทยาการจัดการ
3.
5810515073
น.ส.วิภาพร
สุวรรณา
วิทยาการจัดการ
4.
5810515012
น.ส.จุฬาลักษณ์
จินดาเพ็ชร์
วิทยาการจัดการ
5.
5810515187
นายศักดา
จริตงาม
วิทยาการจัดการ
6.
5910514067
น.ส.ชรินชนก
สุทธิธรรม
วิทยาการจัดการ
7.
5810515138
น.ส.บงกช
เกตุกำพล
วิทยาการจัดการ
8.
5811310061
นายสรวิศ
สาราบรรณ์
นิติศาสตร์
9.
5811310117
น.ส.โยษิตา
ไชยสอน
นิติศาสตร์
10.
5811310065
น.ส.สุพิฌา
ใหม่แก้ว
นิติศาสตร์
11.
5810510391
น.ส.โซเฟีย
หะหมัด
วิทยาการจัดการ
12.
5810510023
น.ส.เกวลิน
อุดมอักษร
วิทยาการจัดการ
13.
6111311039
น.ส.ปิ่นนภา
อุดมอักษร
นิติศาสตร์
14.
5810515127
น.ส.ทิพย์วิมล
เพ็งเจริญ
วิทยาการจัดการ
15.
6110110094
นายชัยวัฒน์
วุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
16.
5810510093
นายนรธรรม
บุญสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
17.
6111311069
นายสวิช
ภัทรศานต์
นิติศาสตร์
18.
6111110177
น.ส.อามีเนาะ
วาหลง
ศิลปศาสตร์
19.
5810515153
นายพงศ์พล
เบญจวัฒนศิลป์
วิทยาการจัดการ
20.
6111110130
น.ส.เวณิกา
ชอบงาม
ศิลปศาสตร์
21.
6111110166
น.ส.อภิรดี
อัคคนีเสริมแสง
ศิลปศาสตร์
22.
6110410014
น.ส.พิไลลักษณ์
ประสานสงฆ์
พยาบาลศาสตร์
23.
6110210658
น.ส.มนิษา
นกคง
วิทยาศาสตร์
24.
5810410107
น.ส.กุสุมา
เจ้าฝัน
พยาบาลศาสตร์
25.
6110610035
น.ส.โซเฟีย
เจ๊ะมะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
26.
6111310037
น.ส.ณวรรณรัฐ
เดชณภัทรทรัพย์
นิติศาสตร์
27.
6111311088
นายจักรภัทร
แก้วกลั่น
นิติศาสตร์
28.
6111310076
น.ส.บงกช
กาญจนานทีพงศ์
นิติศาสตร์
29.
6111310158
น.ส.สุวิมล
อนันต์วิลาส
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  29 122

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 29
 • เพศหญิง 22
 • เพศชาย 7
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 13
 • รหัส 59 1
 • รหัส 58 15
 • รวม 7 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ12
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • พยาบาลศาสตร์2
 • ศิลปศาสตร์3
 • นิติศาสตร์9