งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งาน BCG in action @ Southern of Thailand (ด้ามขวาน 4.0)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » งาน BCG in action @ Southern of Thailand (ด้ามขวาน 4.0)12 ธ.ค. 61, 11:31 น.1,683
 • ชื่อหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 14 ธันวาคม 61
  ช่วงเวลา13.30 – 15.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 14 ธันวาคม 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ BCG in action @ Southern of Thailand (ด้ามขวาน 4.0)

  ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. 

  ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
2.
6110311322
นายปวีร์
หลักบ้าน
แพทยศาสตร์
3.
6110110252
น.ส.นิอัลตัชนีม
แวยูโซ๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
4.
6111110070
น.ส.นุสราภรณ์
วิบูลย์พันธ์
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  4 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 4
 • เพศหญิง 2
 • เพศชาย 2
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 4
 • รวม 3 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • แพทยศาสตร์2
 • ศิลปศาสตร์1