งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Marine Man ครั้งที่ 1
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Marine Man ครั้งที่ 126 ก.พ. 62, 10:10 น.1,385
 • ชื่อหน่วยงาน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  ที่อยู่/สถานที่จัดหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 31 มีนาคม 62
  ช่วงเวลา08.30-12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 29 มีนาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1

  ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

  ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  ** ลงทะเบียนขึ้นรถเวลา 07.30 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

  การแต่งกาย - ชุดสุภาพ กางเกงขายาว สวมเสื้อโทนสีบลู

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-2546669 พี่หวาน

1.
6111110186
นายจักพัณ
หนูสันทัด
ศิลปศาสตร์
2.
6111110015
น.ส.กัณฐิมา
โลห์
ศิลปศาสตร์
3.
6111110045
น.ส.ณัฏฐธิดา
กันแต่ง
ศิลปศาสตร์
4.
6111110210
นายปาณัสม์
สุทธิรักษ์
ศิลปศาสตร์
5.
6111110094
นายพีรพัฒน์
ภูแซมแสง
ศิลปศาสตร์
6.
6111110232
นายสิรวิชญ์
สุวรรณรัศมี
ศิลปศาสตร์
7.
5810210663
น.ส.ขวัญชนก
ทวีโส๊ะ
วิทยาศาสตร์
8.
5810210933
น.ส.ศศิมา
พ่วงพี
วิทยาศาสตร์
9.
5810510104
น.ส.นูรฟิตเราะห์
ตามหามะ
วิทยาการจัดการ
10.
5810510053
น.ส.ฐิติมา
หมื่นพรหม
วิทยาการจัดการ
11.
6111110177
น.ส.อามีเนาะ
วาหลง
ศิลปศาสตร์
12.
5910410085
น.ส.กฤษติกา
รักษายศ
พยาบาลศาสตร์
13.
5910410137
น.ส.เบญจวรรณ
พราหมมณีวงษ์
พยาบาลศาสตร์
14.
5810210116
น.ส.ซารีฟะห์
หลำส่าแล๊ะ
วิทยาศาสตร์
15.
5810210484
น.ส.สรัญญา
วัฒนสิทธิ์
วิทยาศาสตร์
16.
6110610035
น.ส.โซเฟีย
เจ๊ะมะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
17.
6110410123
น.ส.อานีดา
มะยีแต
พยาบาลศาสตร์
18.
5810210111
นายเจษฎา
คีรีรักษ์
วิทยาศาสตร์
19.
6010410140
นายทัศไนย
พรัดเมือง
พยาบาลศาสตร์
20.
5811214027
น.ส.จินัฐติภรณ์
ทองเขียว
เศรษฐศาสตร์
21.
5811214025
น.ส.เกตุสุดา
พงษ์นุรักษ์
เศรษฐศาสตร์
22.
5810517027
น.ส.ณัฐธิดา
ศรีเมือง
วิทยาการจัดการ
23.
5910517126
น.ส.ชมพูนุท
พู่เจริญ
วิทยาการจัดการ
24.
5910517098
น.ส.สุพิชญา
สุขสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
25.
5911110307
น.ส.สุทธิกานต์
หลีเพิ่มสุข
ศิลปศาสตร์
26.
5911110343
น.ส.อาริสรา
มากชุ่ม
ศิลปศาสตร์
27.
5910311014
นายนิฟาอีฟ
หะยีวาเงาะ
แพทยศาสตร์
28.
5910516074
น.ส.ศุภกานต์
แซ่หมั่น
วิทยาการจัดการ
29.
5910516023
น.ส.ปาลิตา
กาญจนมิ่ง
วิทยาการจัดการ
30.
5910516042
น.ส.จิตรกัญญา
พงศ์อารีย์
วิทยาการจัดการ
31.
5910516040
น.ส.ขวัญจิรา
พรมกูล
วิทยาการจัดการ
32.
5811110146
น.ส.นิศาชล
วรดี
ศิลปศาสตร์
33.
5810515134
นายธัญเทพ
จังเกตุทอง
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
34.
5910517111
น.ส.อินทุกานต์
ธราดลพิพัฒน์
วิทยาการจัดการ
35.
5910517112
น.ส.อุบลวรรณ
การอรชัย
วิทยาการจัดการ
36.
5810513017
น.ส.นาถฤดี
แก้วยศกุล
วิทยาการจัดการ
37.
5810513015
น.ส.ธีระรัตน์
หัตถิยา
วิทยาการจัดการ
38.
6010610049
น.ส.วิภาดา
ทองไหม
ทรัพยากรธรรมชาติ
39.
6010610053
น.ส.ศิริวรรณ
เพ็ชรมล
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6010610079
น.ส.นฤมล
เนาวภา
ทรัพยากรธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ประกาศ!!!
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1
จากเดิมกำหนดจัดกิจกรรมบริเวณหาดสมิหลา เนื่องจากพื้นที่บริเวณชายหาดมีความสะอาด ไม่พบปัญหาด้านขยะ จึงขอเปลี่ยนสถานที่เป็น ชายหาดบริเวณด้านหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา (NICA) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น ทีมงาน Marine Man ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

หากท่านใดสนใจกิจกรรมนี้สามารถมาร่วมทำกิจกรรมได้ค่ะ
มาร่วมกันดูแลผืนทรายและท้องทะเลของเรากันนะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
จุติพร สาเหล้ (หวาน) 090 254 6669
สุกัญญา ทองแสงแก้ว (บิว) 084 199 3656
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง28 มี.ค. 2562 16:02192.168.52.224
  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 32
 • เพศชาย 8
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 9
 • รหัส 60 4
 • รหัส 59 13
 • รหัส 58 14
 • รวม 7 คณะ
 • วิทยาศาสตร์5
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ14
 • ทรัพยากรธรรมชาติ4
 • พยาบาลศาสตร์4
 • ศิลปศาสตร์10
 • เศรษฐศาสตร์2