งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
STAFF ช่วยงาน PSU SOFTBALL CUP 30th
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » STAFF ช่วยงาน PSU SOFTBALL CUP 30th 16 มี.ค. 62, 15:22 น.1,709
 • ชื่อหน่วยงาน ชมรมซอฟท์บอล
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 4-7 เมษายน 62
  ช่วงเวลา08.00 - 17.00 น
 • จำนวนรับสมัคร 24 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 มีนาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง18 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านกีฬา
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  6
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  12
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่เป็นช่วยดูแลความเรียนบร้อยบริเวณสนามแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล ในการรายการ PSU SOFTBALL CUP 30th .ในวันที่ 4-7 เมษายน 2562

  *หมายเหตุ โดยจะนัดประชุมพร้อมให้ลงวันและเวลาในการทำหน้าที่ในวันที่ 1 เมษายน 256  ที่สนามซอฟท์บอล (ข้างหอ11)

  สิ่งที่จะได้

  1. ชั่วโมงทรานสคริป
  2. ข้าวเที่ยง ทุกวันงาน
  3. หนังสือลาสำหรับคนมีเรียน

  ติดต่อสอบถาม

  • 0936731657  ซัน ประธานชมรมซอฟท์บอล
  • 0971474770  ไอซ์ รองประธานชมรมซอฟท์บอล
  • Page : PSU Softball Cup
1.
5810210933
น.ส.ศศิมา
พ่วงพี
วิทยาศาสตร์
2.
5810210663
น.ส.ขวัญชนก
ทวีโส๊ะ
วิทยาศาสตร์
3.
5910514086
นายปยุทธ์
นาคบรรพ์
วิทยาการจัดการ
4.
5910514020
น.ส.ภัสสร์ศศิร์
หวังนิธิธรรม
วิทยาการจัดการ
5.
5910610044
น.ส.วรวรรณ
สิริสุนทรชัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.
6110610154
น.ส.จิรวรรณ
ขาวเป็นคง
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.
6110613009
น.ส.ขวัญชนก
ดวงมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.
5910610050
น.ส.ศุภกาญจน์
คงกิ้ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
9.
5811110146
น.ส.นิศาชล
วรดี
ศิลปศาสตร์
10.
6010311331
นายศิวพงษ์
สังข์ด้วง
แพทยศาสตร์
11.
6010311329
นายวิธวิทย์
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
12.
5910517135
น.ส.ทิศารัส
จันแกมแก้ว
วิทยาการจัดการ
13.
5910514025
น.ส.ศิรภัสสร
ไทยสุริยันต์
วิทยาการจัดการ
14.
5910514023
น.ส.วรรณวิษา
วัฒโล
วิทยาการจัดการ
15.
5910514107
น.ส.อุไรรัตน์
พรหมอ่อน
วิทยาการจัดการ
16.
5810513015
น.ส.ธีระรัตน์
หัตถิยา
วิทยาการจัดการ
17.
5810513017
น.ส.นาถฤดี
แก้วยศกุล
วิทยาการจัดการ
18.
5810210811
นายปริพัฒน์
แสงเพ็ชร์
วิทยาศาสตร์
19.
5910514095
น.ส.ยุสรอ
ดามิง
วิทยาการจัดการ
20.
6010311316
นายณัฐปคัลภ์
จิตรานนท์
แพทยศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
21.
5810513041
นายอภิสิทธิ์
เจ๊ะหวาง
วิทยาการจัดการ
22.
5811110046
น.ส.นันทนัช
จิระจินดามณี
ศิลปศาสตร์
23.
5811110005
น.ส.กรพรรณ
กรองวารี
ศิลปศาสตร์
24.
5910519013
น.ส.ดวงกมล
วงศ์แหลมสิงห์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  24 24

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 24
 • เพศหญิง 18
 • เพศชาย 6
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 2
 • รหัส 60 3
 • รหัส 59 10
 • รหัส 58 9
 • รวม 5 คณะ
 • วิทยาศาสตร์3
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ11
 • ทรัพยากรธรรมชาติ4
 • ศิลปศาสตร์3