งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่องตราไปรษณียากร บันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 10
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่องตราไปรษณียากร บันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 1025 มิ.ย. 62, 14:56 น.900
 • ชื่อหน่วยงาน หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ที่อยู่/สถานที่จัดชั้น 1 อาคารหอประวัติฯ
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 62
  ช่วงเวลา13.00-15.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 37 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 มิถุนายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 3/2561
  ค่าชั่วโมง2 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธ๊เปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

  เรื่องตราไปรษณียากร บันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 10

  ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารหอประวัติศาสตร์

  แต่งชุดนักศึกษาเรียบร้อย

  นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป จะได้รับการบันทึกฯ เลือกเข้าร่วมด้านความภาคภูมิใจในสถาบัน 2 ชม.

1.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  1 37

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 1
 • เพศหญิง 0
 • เพศชาย 1
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 59 1
 • รวม 1 คณะ
 • ศิลปศาสตร์1