งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ “PSU Psycho Guardians”
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการ “PSU Psycho Guardians”10 ก.ย. 62, 09:30 น.683
 • ชื่อหน่วยงาน งานแนะแนวและจัดหางาน
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 11 กันยายน 62
  ช่วงเวลา13.00 - 16.30
 • จำนวนรับสมัคร 24 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 กันยายน 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง4 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “PSU Psycho Guardians”

  โดยร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับบริการให้การปรึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรื่องราวให้การปรึกษาอาจเป็นเรื่องราวของนักศึกษาเอง หรือเรื่องสมมุติ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ความรัก เพื่อน การศึกษา อาชีพ การปรับตัว การเงิน เป็นตัน

  ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น.

  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณซูวัยบ๊ะ เปาะและ  โทร 093-7853329 

  หมายเหตุ นักศึกษารหัส 60, 61, 62 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  ด้านทักษะสังคมวิชาการฯ 2 หน่วยชม.

  ด้านพัฒนาสุขภาพฯ 2 หน่วยชม.

   

1.
5910519029
น.ส.สุทธิชา
มาลากูล
วิทยาการจัดการ
2.
5910519072
นายศุภโชค
พรวุฒิกูล
วิทยาการจัดการ
3.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
4.
6010513004
นายชัชวิชญ์
ไชยหงษ์
วิทยาการจัดการ
5.
5910512051
น.ส.ณิชกานต์
แซ่กู
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  5 24

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 5
 • เพศหญิง 2
 • เพศชาย 3
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 1
 • รหัส 59 4
 • รวม 2 คณะ
 • วิทยาการจัดการ4
 • ศิลปศาสตร์1