งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนควนรู (Y 201) รับเพิ่มเติม
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนควนรู (Y 201) รับเพิ่มเติม20 ม.ค. 63, 15:34 น.676
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนบ้านควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • วันที่ 25 มกราคม 63
  ช่วงเวลา08.00-16.00
 • จำนวนรับสมัคร 6 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 23 มกราคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รหัสชั้นปี: 61
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนควนรู (Y 201)

  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  พื้นที่ชุมชนควนรู ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  -กิจกรรม รู้จักควนรู ชุมชนต้นแบบ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.45 น. 

   

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนควนรู (Y 201) รับสมัครเพิ่มเติม 

  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  พื้นที่ชุมชนควนรู ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  -กิจกรรม รู้จักควนรู ชุมชนต้นแบบ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.45 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 61 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6111110027
น.ส.จินตภา
บุญเลิศ
ศิลปศาสตร์
2.
6111010072
นายสุเบบ
ยอดณรงค์
อุตสาหกรรมเกษตร
3.
6110517102
นายอลงกรณ์
หนูเสน
วิทยาการจัดการ
4.
6110517136
นายพัลลภ
รัตนนุพงค์
วิทยาการจัดการ
5.
6110210427
นายสหรัฐ
คงหนู
วิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
6.
6110517034
นายณัฐภัทร
ชนะสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  6 6

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 6
 • เพศหญิง 1
 • เพศชาย 5
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 6
 • รวม 4 คณะ
 • วิทยาศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ3
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์1