งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลูกพระบิดาจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (Y 203) กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหลังคาคลุม
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ลูกพระบิดาจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (Y 203) กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหลังคาคลุม30 พ.ย. 63, 15:15 น.604
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฯ
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 4 ธันวาคม 63
  ช่วงเวลา13.30 - 17.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 122 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนิกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหลังคาคลุม

  13.30 – 14.00 น.        ลงทะเบียน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา              

  14.00 - 14.30 น.         พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  14.30 - 16.30 น.         กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

                                    - กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหลังคาคลุม (อ่างเก็บน้ำ ม.อ. – ประตูศรีตรัง)

  16.30 – 17.00 น.        กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการทำกิจกรรม

  17.00 น. เป็นต้นไป       รับประทานอาหารเย็น และเสร็จสิ้นกิจกรรม

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  * ผู้เข้าร่วมโครงการแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว เสื้อสีเหลือง

  ** ผู้เข้าร่วมโครงการรหัส 62 จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม Y 203 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง รหัสอื่นฯ ได้จิตสำนึกฯ 3 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวงศกร ศรีผ่อง (พี่เพียว) งานพัฒนานักศึกษา โทร 074-282202 

1.
6311110051
น.ส.ดุษฎี
สงคราม
ศิลปศาสตร์
2.
6311110270
น.ส.ศิรินญา
ตีกาสม
ศิลปศาสตร์
3.
6311110311
น.ส.ธัญวรัตม์
แฉล้มนงนุช
ศิลปศาสตร์
4.
6210517125
น.ส.สุทธิดา
วิริยะหิรัญกนก
วิทยาการจัดการ
5.
6311110241
นายณพวัฒน์
ไชยสงคราม
ศิลปศาสตร์
6.
6311110015
น.ส.จิดาภา
จันทร์ช่วยนา
ศิลปศาสตร์
7.
6311110027
น.ส.ชนิกานต์
อภัยพงค์
ศิลปศาสตร์
8.
6311110062
น.ส.ธันยพร
หอพัฒนาวุฒิวงศ์
ศิลปศาสตร์
9.
6011210072
นายปฏิภาณ
วัจนาคมกุล
เศรษฐศาสตร์
10.
6311110261
น.ส.วลัยลักษณ์
แซ่หลี
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  10 122

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 10
 • เพศหญิง 8
 • เพศชาย 2
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 8
 • รหัส 62 1
 • รหัส 60 1
 • รวม 3 คณะ
 • วิทยาการจัดการ1
 • ศิลปศาสตร์8
 • เศรษฐศาสตร์1