งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
แพ็คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » แพ็คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย7 ม.ค. 64, 11:07 น.1,576
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • วันที่ 8 มกราคม 64
  ช่วงเวลา09.00 น. เป็นต้นไป
 • จำนวนรับสมัคร 30 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 8 มกราคม 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

1.
6310410121
น.ส.ฟารีดา
เกษมสัน
พยาบาลศาสตร์
2.
6310410136
น.ส.วนิตา
ตะรุรักษ์
พยาบาลศาสตร์
3.
6310410077
น.ส.นัฎเราะฮ์
ฮิแต
พยาบาลศาสตร์
4.
6110518010
น.ส.ชื่นนภา
แซ่อึ่ง
วิทยาการจัดการ
5.
6310410131
น.ส.ยูสรอ
เลาะสะแต
พยาบาลศาสตร์
6.
6110518002
น.ส.กัญจนา
ฤทธิ์โต
วิทยาการจัดการ
7.
6310410246
น.ส.ทิฆัมพร
ณ พัทลุง
พยาบาลศาสตร์
8.
6310410243
น.ส.กนกวรรณ
รัตนะ
พยาบาลศาสตร์
9.
6310410251
น.ส.มัสลีดา
ยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
10.
6310410247
น.ส.ธนัชชา
สุกคุ้ม
พยาบาลศาสตร์
11.
6310410227
น.ส.ปัฐมาภรณ์
คำมณีย์
พยาบาลศาสตร์
12.
6310410032
น.ส.ชิดชนก
การประกอบ
พยาบาลศาสตร์
13.
6310410034
น.ส.ชุติมา
เพชรชาบาล
พยาบาลศาสตร์
14.
6310410033
น.ส.ชื่นหทัย
เกลี้ยงประไพ
พยาบาลศาสตร์
15.
6310410146
น.ส.ศศิธร
คำเลิศ
พยาบาลศาสตร์
16.
6310410214
น.ส.ศรสวรรค์
นาแขม
พยาบาลศาสตร์
17.
5910519052
น.ส.ชญานีน
หอมพนา
วิทยาการจัดการ
18.
6310510157
น.ส.ฝอรีด้า
เล่งกูล
วิทยาการจัดการ
19.
6311010147
น.ส.อัฟสมาวาตี
แลแงแน
อุตสาหกรรมเกษตร
20.
6311010077
น.ส.พิมพ์มาดา
ยืดยาว
อุตสาหกรรมเกษตร
21.
6310210151
นายธนกฤต
รัตนอาชาไนย
วิทยาศาสตร์
22.
6311210045
น.ส.สุนิชา
บุรุษราษฎร์
เศรษฐศาสตร์
23.
6310210377
น.ส.ศตนันท์
เพ็ชรสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
24.
6310510278
น.ส.อนิสา
ยอดรักษ์
วิทยาการจัดการ
25.
6310510325
น.ส.ชุติมา
จุลนันท์
วิทยาการจัดการ
26.
6310510317
น.ส.จุฬาลักษณ์
คุ้มบ้าน
วิทยาการจัดการ
27.
6311010105
นายศักระพี
คงลิขิต
อุตสาหกรรมเกษตร
28.
6310410130
น.ส.มีสบะห์
นิมะ
พยาบาลศาสตร์
29.
6011110059
น.ส.ฮัซนา
สวยงาม
ศิลปศาสตร์
30.
6310410237
น.ส.อัญนา
เจะเลาะ
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สามารถเลือกเวลาออกได้ไหมคะ หรือต้องทำจนกว่าจะเสร็จ
ปััฐมาภรณ์07 ม.ค. 2564 12:3710.128.43.22
 • อากีละห์ ลงสำรองได้ไหมคะ
  07 ม.ค. 2564 18:10113.53.215.9
 • งานพัฒนานักศึกษา ถ้าให้ดีทำจนกว่างานจะเสร็จครับ เสร็จประมาณไม่เกินเที่ยงครับ
  07 ม.ค. 2564 13:02182.232.148.45
  สมัคร    |  จำนวนรับ  30 30

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 30
 • เพศหญิง 28
 • เพศชาย 2
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 26
 • รหัส 61 2
 • รหัส 60 1
 • รหัส 59 1
 • รวม 6 คณะ
 • วิทยาศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ7
 • พยาบาลศาสตร์16
 • อุตสาหกรรมเกษตร3
 • ศิลปศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์1