งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ชุมชนริมทางรถไฟเทศบาลนครหาดใหญ่
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ชุมชนริมทางรถไฟเทศบาลนครหาดใหญ่16 มิ.ย. 65, 09:02 น.420
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดชุมชนริมทางรถไฟเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านกีฬา
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม ชุมชนริมทางรถไฟเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำความสะอาดที่ทำการชุมชนรัชมังคลาภิเษก (ห้องสมุด) ทำความสะอาดบริเวณลานกิจกรรม(ด้านข้างที่ทำการชุมชนรัชมังคลาภิเษก)

  ให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะพร้อมรณรงค์การแยกขยะในชุมชน เก็บขยะร่วมกับชุมชน

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ชุมชนรัชมังคลาภิเษก เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ชุมชนอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

  รับสมัครจำนวน 40  คน

  ****เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6510210407
น.ส.กมลชนก
ยังสกุล
วิทยาศาสตร์
2.
6510210301
นายวีรศักดิ์
จันทร์คง
วิทยาศาสตร์
3.
6511410085
น.ส.รักษิณา
สุวรรณมาลา
การแพทย์แผนไทย
4.
6511410010
น.ส.จุฑามาศ
แซ่หลี
การแพทย์แผนไทย
5.
6511410101
นายสิรธีร์
กลับทับลัง
การแพทย์แผนไทย
6.
6511110073
น.ส.ปรีณาพรรณ
ขวัญสกุล
ศิลปศาสตร์
7.
6511410127
น.ส.ไอลดา
หง้าฝา
การแพทย์แผนไทย
8.
6510210254
นายภูมิรัฐ
แซ่อุ้ย
วิทยาศาสตร์
9.
6510210278
นายรังสิมันตุ์
จารุพงศา
วิทยาศาสตร์
10.
6510210143
น.ส.นลินทิพย์
สุวรรณลอยล่อง
วิทยาศาสตร์
11.
6511110043
น.ส.ณัฐพร
มีเดช
ศิลปศาสตร์
12.
6510210327
นายสันติภาพ
เจริญเกื้อกูล
วิทยาศาสตร์
13.
6510110200
นายธนาธร
ขุนทอง
วิศวกรรมศาสตร์
14.
6511110051
น.ส.ดวงกมล
ค่าวา
ศิลปศาสตร์
15.
6511110116
น.ส.วารานี
หะนั่ง
ศิลปศาสตร์
16.
6511110101
น.ส.ภัสทิวา
สุรภี
ศิลปศาสตร์
17.
6511110111
น.ส.รอยยาน
บินเปาะเฮ็ง
ศิลปศาสตร์
18.
6510510190
น.ส.ฟายูณีย์
แมเราะ
วิทยาการจัดการ
19.
6511410057
น.ส.นูรุลฮูดา
สะนิ
การแพทย์แผนไทย
20.
6510410087
น.ส.ฟิตรี
มะ
พยาบาลศาสตร์
21.
6511410184
น.ส.ฟาฏิมะฮ์
เจะแม
การแพทย์แผนไทย
22.
6511110177
น.ส.ปาลิตา
กรเพชร
ศิลปศาสตร์
23.
6510410132
น.ส.อานีตา
ลูปูซี
พยาบาลศาสตร์
24.
6510210189
นายปวริศ
แจ่มจันทา
วิทยาศาสตร์
25.
6510410027
น.ส.ญาณิกา
แสงชูติ
พยาบาลศาสตร์
26.
6511110150
น.ส.อิศรนันท์
พงศ์ประยูร
ศิลปศาสตร์
27.
6510410076
น.ส.พิมพ์มาดา
สุวรรณชาตรี
พยาบาลศาสตร์
28.
6511110225
น.ส.ทิตยา
วงศ์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์
29.
6510515059
นายวิชญ์
พันธรักษ์
วิทยาการจัดการ
30.
6510310132
น.ส.อุลยาอ์
สันสาคร
แพทยศาสตร์
31.
6510310098
น.ส.รัญญาภัทร์
แก้วประเสริฐกมล
แพทยศาสตร์
32.
6510110308
นายพัชรพล
จุฑานฤนาท
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6510810013
น.ส.ปาลิมา
วาบา
ทันตแพทยศาสตร์
34.
6510410058
น.ส.บัลกิส
ฮะยีมะแซ
พยาบาลศาสตร์
35.
6510110238
น.ส.นันทิกานต์
วุฒิงาม
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6511110047
น.ส.ณิชากานด์
ตรีแก้ว
ศิลปศาสตร์
37.
6511110149
น.ส.อิงค์กาณัฐ
อลาซิสฮาร์
ศิลปศาสตร์
38.
6511410043
น.ส.นาเดีย
สะนอ
การแพทย์แผนไทย
39.
6510310112
นายสธนะ
คงทองสังข์
แพทยศาสตร์
40.
6511110026
น.ส.จิติมา
บุญสุข
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 30
 • เพศชาย 10
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์7
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ2
 • พยาบาลศาสตร์5
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • ศิลปศาสตร์12
 • การแพทย์แผนไทย7