งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางไฟแรงสูง ต.ทุ่งใหญ่
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางไฟแรงสูง ต.ทุ่งใหญ่16 มิ.ย. 65, 09:28 น.739
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดถนนสายเลียบทางไฟแรงสูง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางไฟแรงสูง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม ถนนสายเลียบทางไฟแรงสูง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ถนนสวยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  อบต.ทุ่งใหญ่

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ***เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6511310134
น.ส.อัยนี
เซ็นสม
นิติศาสตร์
2.
6510310103
น.ส.วรฤทัย
ช่วยแก้ว
แพทยศาสตร์
3.
6510310090
น.ส.มนัสนันท์
อักษรผอม
แพทยศาสตร์
4.
6510310113
น.ส.สมิตตา
ธนาทรัพย์สิน
แพทยศาสตร์
5.
6511410176
น.ส.ปาริชาติ
ประสมสุข
การแพทย์แผนไทย
6.
6510510181
น.ส.พันธิกา
สิงห์สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
7.
6511110238
น.ส.ปาณิสรา
ยุทธกิจพานิช
ศิลปศาสตร์
8.
6510110706
นายหรัณย์
พรหมปาน
วิศวกรรมศาสตร์
9.
6510110572
น.ส.อิฟฟะห์
ดือราแม
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6510410238
น.ส.สูไรดา
แวกือจิ
พยาบาลศาสตร์
11.
6510410165
น.ส.ซอลีฮ๊ะ
อีซอ
พยาบาลศาสตร์
12.
6510311323
น.ส.รัชฎาวดี
พิทักษ์ชัยสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
13.
6510210363
น.ส.อรจิรา
คงแก้ว
วิทยาศาสตร์
14.
6510310171
น.ส.พลอยภทรพรรณ
เจนจารุพงศ์
แพทยศาสตร์
15.
6511410016
น.ส.ซัมรียะฮ์
สะมะแอ
การแพทย์แผนไทย
16.
6510615057
น.ส.วรดา
ศิริวัฒโก
ทรัพยากรธรรมชาติ
17.
6510210008
น.ส.กรกนก
ศรีสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
18.
6511410040
น.ส.นากีบะห์
ปุโรง
การแพทย์แผนไทย
19.
6510110284
น.ส.ปุณยวีร์
สุวรรณมณี
วิศวกรรมศาสตร์
20.
6510615051
น.ส.พิยดา
บิลนะมุด
ทรัพยากรธรรมชาติ
21.
6511110029
น.ส.จุไวรียะฮ์
รอดเข็ม
ศิลปศาสตร์
22.
6510311030
น.ส.อาคิรา
ตันติยวุฒิ
แพทยศาสตร์
23.
6510110548
น.ส.อัยมี
สอหีม
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6510210387
น.ส.อัสวีนา
จารง
วิทยาศาสตร์
25.
6510410219
น.ส.ฤทัยรัตน์
หนูแจ้ม
พยาบาลศาสตร์
26.
6510615046
น.ส.ปิ่นมนัส
ปาลานุสรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
27.
6511110062
น.ส.นาซูฮา
แก่ต่อง
ศิลปศาสตร์
28.
6511110185
น.ส.มุมีน๊ะ
แยกาจิ
ศิลปศาสตร์
29.
6510712046
น.ส.แพรพลอย
ทองไถ้ผา
เภสัชศาสตร์
30.
6510210393
น.ส.อามานี
มีลาเจ๊ะมา
วิทยาศาสตร์
31.
6510410095
น.ส.มฟาซา
มีสาดามะ
พยาบาลศาสตร์
32.
6510615071
นายมาลีกี
มะแซ
ทรัพยากรธรรมชาติ
33.
6510712029
น.ส.จุฑาทิพย์
สุขสำราญ
เภสัชศาสตร์
34.
6511010006
นายกิตติกร
สงให้
อุตสาหกรรมเกษตร
35.
6510110178
นายธนกร
เกื้อมา
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6510210225
น.ส.พิชามญชุ์
สิขิวัฒน์
วิทยาศาสตร์
37.
6511410018
นายซุลกิฟลี
วาโซะ
การแพทย์แผนไทย
38.
6511311206
น.ส.สุวาจี
อุ่นนวล
นิติศาสตร์
39.
6510310077
น.ส.เพ็ญพิชชา
เพ็ญนิ่ม
แพทยศาสตร์
40.
6511110233
นายปฏิภาณ
เพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 34
 • เพศชาย 6
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 11 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์5
 • วิทยาศาสตร์5
 • แพทยศาสตร์7
 • วิทยาการจัดการ1
 • ทรัพยากรธรรมชาติ4
 • เภสัชศาสตร์2
 • พยาบาลศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์5
 • นิติศาสตร์2
 • การแพทย์แผนไทย4