งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางรถไฟ ตำบลนาหม่อม
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางรถไฟ ตำบลนาหม่อม16 มิ.ย. 65, 09:34 น.599
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดถนนสายเลียบทางรถไฟ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางรถไฟ ตำบลนาหม่อม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม ถนนสายเลียบทางรถไฟ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ถนนสวยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  อบต.นาหม่อม

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ***เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6510712011
น.ส.นูรฟาซีลา
มะ
เภสัชศาสตร์
2.
6511410014
น.ส.ซอฟาอ์
อาบูซาแล
การแพทย์แผนไทย
3.
6510210404
น.ส.ฮายาตี
เจ๊ะอุเซ็ง
วิทยาศาสตร์
4.
6510210264
น.ส.มุนา
หลานเก
วิทยาศาสตร์
5.
6511410048
น.ส.นุรอัยมีย์
ยูโซ๊ะ
การแพทย์แผนไทย
6.
6511410058
น.ส.โนรกัสมีนี
มิงยีนา
การแพทย์แผนไทย
7.
6510710050
น.ส.กัญจนพัชร
อินทวงศ์
เภสัชศาสตร์
8.
6511110024
น.ส.จิดาภา
สวัสดี
ศิลปศาสตร์
9.
6510210405
น.ส.ฮูด้า
เพอสะและ
วิทยาศาสตร์
10.
6510210167
น.ส.นูรบิสมี
สานิ
วิทยาศาสตร์
11.
6511410020
น.ส.ซูรีตา
กาเต๊ะ
การแพทย์แผนไทย
12.
6510110263
นายปฎิพัทธิ์
หนองลุง
วิศวกรรมศาสตร์
13.
6510510039
น.ส.ชนัญชิดา
สุขเผือก
วิทยาการจัดการ
14.
6510712044
น.ส.ไปรยา
หอมยามเย็น
เภสัชศาสตร์
15.
6510210195
นายปาณัท
ชิราพร
วิทยาศาสตร์
16.
6510210017
น.ส.กัญญ์วรา
คงจำรูญ
วิทยาศาสตร์
17.
6510514018
น.ส.ปิยวรรณ
ขุนชิต
วิทยาการจัดการ
18.
6510410047
น.ส.นัจมี
กาเจ
พยาบาลศาสตร์
19.
6510410038
น.ส.ดัลยา
พงค์ษา
พยาบาลศาสตร์
20.
6510615075
น.ส.ศุภลักษณ์
สงทิพย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
21.
6510310127
น.ส.อัยนา
กรูตามา
แพทยศาสตร์
22.
6510615065
น.ส.ชลดา
พรหมใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติ
23.
6510210643
น.ส.พิมพ์ชนก
แก้วห้วย
วิทยาศาสตร์
24.
6510210603
น.ส.สุรัชต์ชยา
ไกรแก้ว
วิทยาศาสตร์
25.
6511110256
นายสุทธิภัทร
ถาวร
ศิลปศาสตร์
26.
6510310091
น.ส.มัสกัฮ
สาอิ
แพทยศาสตร์
27.
6510210303
น.ส.แวนูรอัยนี
บินแวอูมา
วิทยาศาสตร์
28.
6511410045
น.ส.นินาฟีซัน
บองออาแซ
การแพทย์แผนไทย
29.
6511410055
น.ส.นูรีซัน
เถาะ
การแพทย์แผนไทย
30.
6510712002
น.ส.จุฑามุกมณี
คงอินทร์
เภสัชศาสตร์
31.
6510110134
น.ส.ณัฐณิชา
อ่อนเอกสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6510110155
น.ส.ดวงฤทัย
สง่าแรง
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6511110095
น.ส.พีรดา
นาวีว่อง
ศิลปศาสตร์
34.
6511110066
น.ส.นุรอัยนี
มูซอ
ศิลปศาสตร์
35.
6510210033
น.ส.กุลิสรา
หมาดโหยด
วิทยาศาสตร์
36.
6510517090
น.ส.เบญจมาส
พรหมเมือง
วิทยาการจัดการ
37.
6510210349
น.ส.สุวรรณมณี
หลำเบ็ญหมุด
วิทยาศาสตร์
38.
6510615066
นายซุบกีย์
โต๊ะขวัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
39.
6511110028
นายจิรวัฒน์
สูหมัด
ศิลปศาสตร์
40.
6511410097
น.ส.ศิริวรรณ
หมัดอาด้ำ
การแพทย์แผนไทย
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 35
 • เพศชาย 5
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 9 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์11
 • แพทยศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ3
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • เภสัชศาสตร์4
 • พยาบาลศาสตร์2
 • ศิลปศาสตร์5
 • การแพทย์แผนไทย7