งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม16 มิ.ย. 65, 09:40 น.659
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดวัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 50 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม วัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  อบต.ท่าข้าม 

  รับสมัครจำนวน 50 คน

  ****เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

   

1.
6510510162
น.ส.ปานแก้วตา
บุญเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
2.
6511010094
น.ส.ศศิพิมพ์
ไตรสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
3.
6511810004
น.ส.ชุติกาญจน์
เพ็ชรเจริญ
ยาลัยนานาชาติ
4.
6511610016
นายภัทรพล
โขมพัฒน์
ยาลัยนานาชาติ
5.
6510210371
น.ส.อริสรา
พรมอินทร์
วิทยาศาสตร์
6.
6510210378
น.ส.อัจฉริยา
หล๊ะหมูด
วิทยาศาสตร์
7.
6510110424
น.ส.วรัญญา
แจ่มจำรัส
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6510110303
น.ส.พรหมพร
ม่วงก่อเกื้อ
วิศวกรรมศาสตร์
9.
6510110422
น.ส.วรรณิศา
คล้ายนิมิตร
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6511010057
น.ส.ศุพัสน์นันท์
สุภาพเจริญกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
11.
6511110177
น.ส.ปาลิตา
กรเพชร
ศิลปศาสตร์
12.
6510110077
นายเจฟฟรี่
เดะหมีน
วิศวกรรมศาสตร์
13.
6510510102
นายธนะทัต
สกุลเอี่ยม
วิทยาการจัดการ
14.
6510510242
น.ส.ศุภนุช
จันทวาส
วิทยาการจัดการ
15.
6511010052
น.ส.วาสนา
พารามนต์
อุตสาหกรรมเกษตร
16.
6511210059
น.ส.โสภิดา
สุขเอียด
เศรษฐศาสตร์
17.
6511010044
นายภาคภูมิ
ละอองจิต
อุตสาหกรรมเกษตร
18.
6510410213
น.ส.มิ่งกมล
บุญฮก
พยาบาลศาสตร์
19.
6510410080
น.ส.เพ็ญพิชชา
หัสนีย์
พยาบาลศาสตร์
20.
6510410143
น.ส.กมลวรรณ
ศิริ
พยาบาลศาสตร์
21.
6510410152
นายคุณากร
บุญศรี
พยาบาลศาสตร์
22.
6511311001
น.ส.กชรัตน์
ทองจันทร์
นิติศาสตร์
23.
6510110452
นายไวยรัตน์
มณีฉาย
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6510510288
น.ส.อาทิตยา
ทองเอียด
วิทยาการจัดการ
25.
6510410033
น.ส.ณัฐชา
รัตนมา
พยาบาลศาสตร์
26.
6511311089
นายสรวิศ
จินตกสิกรรม
นิติศาสตร์
27.
6510210324
น.ส.สโรชา
อวะภาค
วิทยาศาสตร์
28.
6510210272
น.ส.เยาวภา
กุกุทพันธ์
วิทยาศาสตร์
29.
6511110091
น.ส.พิมพ์พิลาส
พรุเพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
30.
6510410066
น.ส.ปานไพลิน
จันทร์ทอง
พยาบาลศาสตร์
31.
6511110085
น.ส.พลอยพิไล
พรุเพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
32.
6511310046
น.ส.ธัญยมน
จันวัฒนะ
นิติศาสตร์
33.
6511311008
น.ส.กัญญาณัฐ
ศรีสุนทร
นิติศาสตร์
34.
6511311057
น.ส.ภัณฑิรา
ชูนวน
นิติศาสตร์
35.
6511410083
น.ส.มาศฤทัย
นุ่นทองหอม
การแพทย์แผนไทย
36.
6511311023
น.ส.ฐิตาพร
ศรีอินทร์
นิติศาสตร์
37.
6510410078
น.ส.พิริยากร
หวานแก้ว
พยาบาลศาสตร์
38.
6510210255
นายภูษณ
จารนัย
วิทยาศาสตร์
39.
6510210332
น.ส.สิริยา
จันทร์อ่อน
วิทยาศาสตร์
40.
6511311083
น.ส.ศศิวิมล
โพธิ์ไพโรจน์ชัย
นิติศาสตร์
41.
6511110036
น.ส.ญาฎา
ยอดสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
42.
6511110133
น.ส.สุพิชญา
สุขขวัญ
ศิลปศาสตร์
43.
6510310003
น.ส.กลอเรีย
อาหมัน
แพทยศาสตร์
44.
6510210008
น.ส.กรกนก
ศรีสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
45.
6510310083
น.ส.ภัทรนิษฐ์
วิริยะสุข
แพทยศาสตร์
46.
6511110120
น.ส.ศรีวรรณ
ชูแย้ม
ศิลปศาสตร์
47.
6511310005
นายกีรติ
ศิลานิล
นิติศาสตร์
48.
6510210096
นายณัฐพงศ์
สุขอ้น
วิทยาศาสตร์
49.
6510110414
นายวทัญญู
บุญพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6510410125
น.ส.อนัสดา
แก้วคง
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สวัสดีค่ะ เอเธนนะคะ เป็นเด็กใหม่ ฝากตัวด้วยนะคะ
กรกนก16 มิ.ย. 2565 11:1827.55.78.160
  สมัคร    |  จำนวนรับ  50 50

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 50
 • เพศหญิง 39
 • เพศชาย 11
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 50
 • รวม 11 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์6
 • วิทยาศาสตร์8
 • แพทยศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ4
 • พยาบาลศาสตร์8
 • อุตสาหกรรมเกษตร4
 • ศิลปศาสตร์6
 • นิติศาสตร์8
 • เศรษฐศาสตร์1
 • การแพทย์แผนไทย1
 • ยาลัยนานาชาติ2