งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการค่ายเรียนรู้ และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการค่ายเรียนรู้ และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)18 ก.ค. 65, 10:03 น.1,030
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วันที่ 28-31 กรกฎาคม 65
  ช่วงเวลา09.00-20.00
 • จำนวนรับสมัคร 17 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 22 กรกฎาคม 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง30 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้ และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

  ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2565 

   ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รับสมัครจำนวนจำกัด นักศึกษา ม.อ. วข.หาดใหญ่ จำนวน 10 คน 

  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.ค.2565 

  นักศึกษาจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม รหัส 64 ชั้นปีที่ 2 บันทึกกิจกรรมประเภทมหาวิทยาลัย Y 2 จำนวน 30 ชม.

  นักศึกษาชั้นปีอื่นฯ บันทึกประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 30 หน่วยชม.

  หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขอนัดปฐมนิเทศชี้แจ้งรายละเอียดในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. เวลา 17.00 น.

  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาฯ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

  รายละเอียดโครงการ  r337_Project.pdf 

  กำหนดการ r337_schedule.pdf

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-282208 พี่ตู่ 

   

1.
6211210074
น.ส.นาดีเราะฮ์
ปาแน
เศรษฐศาสตร์
2.
6510210255
นายภูษณ
จารนัย
วิทยาศาสตร์
3.
6310210241
น.ส.ปวีณา
หมัดหมีม
วิทยาศาสตร์
4.
6411410082
น.ส.อัลวารีซะห์
จารู
การแพทย์แผนไทย
5.
6410210176
น.ส.นูรอาซีกีน
ศิริเปาะจิ
วิทยาศาสตร์
6.
6411410143
น.ส.นูรุลนูฮาย์
สิดิ
การแพทย์แผนไทย
7.
6310110610
นายฮาริส
หามะ
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6510615079
นายอดิศักดิ์
โพธาภินันท์
ทรัพยากรธรรมชาติ
9.
6411410141
น.ส.นูรฮูดา
สาเล็ง
การแพทย์แผนไทย
10.
6411410090
น.ส.ไอรดา
มะแอ
การแพทย์แผนไทย
11.
6510410137
นายอาลียะห์
ปุโรง
พยาบาลศาสตร์
12.
6510410225
น.ส.ศศิกาญจน์
เจ๊ะโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
13.
6510410147
น.ส.กิดาการ
จักขุมณี
พยาบาลศาสตร์
14.
6510410253
น.ส.อูรี
ยาการียา
พยาบาลศาสตร์
15.
6510410023
น.ส.ซัลมา
รบบานา
พยาบาลศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
16.
6510410235
น.ส.สุภาภรณ์
ฉีดเนียม
พยาบาลศาสตร์
17.
6510410246
นายอานัส
บากา
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  17 17

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 17
 • เพศหญิง 12
 • เพศชาย 5
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 9
 • รหัส 64 5
 • รหัส 63 2
 • รหัส 62 1
 • รวม 6 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์1
 • วิทยาศาสตร์3
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • พยาบาลศาสตร์7
 • เศรษฐศาสตร์1
 • การแพทย์แผนไทย4