งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพราชการ Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพราชการ Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.) 31 ต.ค. 65, 16:38 น.2,718
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 65
  ช่วงเวลา17.00-19.30
 • จำนวนรับสมัคร 400 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน  Getting Ready for a Career ตอน Career Talk 

   หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพราชการ Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)  

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

  ระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

   

  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 16 พ.ย. 65 

  สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย

  หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพราชการ ในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน  400 คน 

  หัวข้อ Career Talk  เส้นทางสู่อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน 400 คน

  นักศึกษารหัส 62,61,60 จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 402 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  นักศึกษาชั้นปีอื่น จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074- 282208 งานพัฒนานักศึกษา

1.
6210517125
น.ส.สุทธิดา
วิริยะหิรัญกนก
วิทยาการจัดการ
2.
6210518014
น.ส.นภัสสร
อนุสาร
วิทยาการจัดการ
3.
6211410025
น.ส.เปรมฤดี
ชุมภูนุช
การแพทย์แผนไทย
4.
6211410045
น.ส.ชญากาณฑ์
ปาโต
การแพทย์แผนไทย
5.
6211410046
น.ส.ชุติมา
จันทศิริ
การแพทย์แผนไทย
6.
6211410089
น.ส.นุรมา
อาบู
การแพทย์แผนไทย
7.
6211410016
น.ส.นันทิกานต์
แก้วกับเส็น
การแพทย์แผนไทย
8.
6211110240
น.ส.สุนันทา
สังข์แก้ว
ศิลปศาสตร์
9.
6211410050
น.ส.ทัศนีย์
บิลหมัด
การแพทย์แผนไทย
10.
6211110155
น.ส.ณิชกานต์
นาคสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
11.
6210512014
น.ส.ฟาซีรา
อาลี
วิทยาการจัดการ
12.
6211410058
นายอินทรวัฒน์
ถนอมศักดิ์
การแพทย์แผนไทย
13.
6211410037
น.ส.อัซมา
จารง
การแพทย์แผนไทย
14.
6211410111
น.ส.สุทธสิริ
สวัสดิ์ถึก
การแพทย์แผนไทย
15.
6211410120
น.ส.อาบีดะห์
มฮามัด
การแพทย์แผนไทย
16.
6211410048
น.ส.ณัฏฐธิดา
ขันธ์ภักดี
การแพทย์แผนไทย
17.
6211410007
น.ส.ชนิสรา
จันปลั่งสิริกุล
การแพทย์แผนไทย
18.
6211410087
น.ส.นัสรินทร์
แดเบ๊าะ
การแพทย์แผนไทย
19.
6211410056
น.ส.เวธกา
แก้วเนียม
การแพทย์แผนไทย
20.
6211410021
นายปริตร
ธรรมเกษร
การแพทย์แผนไทย
21.
6211410119
น.ส.อาซียะห์
แวดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
22.
6211410033
น.ส.รูก้อยยะห์
หะยีดอเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
23.
6211410088
น.ส.นัสรีน
ดือราเซะ
การแพทย์แผนไทย
24.
6211410019
นายนิอัสมีน
สายสหัส
การแพทย์แผนไทย
25.
6211410039
น.ส.อัยนา
ตือเงาะ
การแพทย์แผนไทย
26.
6211410024
น.ส.ปิยาพัชร
ชูเสียงแจ้ว
การแพทย์แผนไทย
27.
6211410027
น.ส.มนธิรา
เทพทอง
การแพทย์แผนไทย
28.
6211410020
นายปรเมศวร์
ศรีชู
การแพทย์แผนไทย
29.
6211410103
นายเฟาซี
สนิ
การแพทย์แผนไทย
30.
6211410109
น.ส.วรรณิดา
ดอเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
31.
6210210153
น.ส.ศิรประภา
หนูทอง
วิทยาศาสตร์
32.
6211410026
น.ส.ภัทรพร
วิภารัตนาพร
การแพทย์แผนไทย
33.
6210515014
น.ส.ณัฐนิชา
ยอดแก้ว
วิทยาการจัดการ
34.
6211410001
น.ส.กรกช
เกียรติกุล
การแพทย์แผนไทย
35.
6211410091
น.ส.นูรซาฮีลา
บินดิง
การแพทย์แผนไทย
36.
6211410101
น.ส.ฟาตีฮะห์
สาและ
การแพทย์แผนไทย
37.
6210210155
น.ส.ศิริโสภา
เสนาการ
วิทยาศาสตร์
38.
6211410029
น.ส.มุสลีมะฮ์
ตะยาดี
การแพทย์แผนไทย
39.
6211410107
น.ส.ยูนีตา
ลอดิง
การแพทย์แผนไทย
40.
6211410041
น.ส.อัสมีนี
ดือแล๊ะ
การแพทย์แผนไทย
41.
6211410079
น.ส.ซูไฮลา
หายอ
การแพทย์แผนไทย
42.
6211410057
น.ส.อาบีร์
เจ๊ะแว
การแพทย์แผนไทย
43.
6211410082
น.ส.ดิถีพร
ศรีกรด
การแพทย์แผนไทย
44.
6211410080
น.ส.ญูนี
หลงโส๊ะ
การแพทย์แผนไทย
45.
6211410099
น.ส.ฟาตีเมาะ
กะลูแป
การแพทย์แผนไทย
46.
6211410018
น.ส.นาอีมะห์
ดอฆอ
การแพทย์แผนไทย
47.
6211410095
น.ส.นูไรฮาน
มูซอ
การแพทย์แผนไทย
48.
6211410032
น.ส.รอดียะห์
แวหะยี
การแพทย์แผนไทย
49.
6211410078
น.ส.ซูไรดา
แมเราะ
การแพทย์แผนไทย
50.
6211410122
น.ส.อามานี
เจ๊ะมะ
การแพทย์แผนไทย
51.
6211410003
น.ส.กัญญลักษณ์
เกิดเส้ง
การแพทย์แผนไทย
52.
6210515072
นายธนดล
หงอสกุล
วิทยาการจัดการ
53.
6211410102
น.ส.ฟูสัยฟีซาน
มาดง
การแพทย์แผนไทย
54.
6211410075
น.ส.ซอฟียะฮ์
สุหลง
การแพทย์แผนไทย
55.
6211010064
น.ส.ลักษิกา
จงเจริญ
อุตสาหกรรมเกษตร
56.
6211410096
น.ส.พรปวีณ์
หิรัณย์รักษ์
การแพทย์แผนไทย
57.
6211410023
น.ส.ปารัณ
ชูเมือง
การแพทย์แผนไทย
58.
6211410010
น.ส.ซูรีตา
ลาเต๊ะ
การแพทย์แผนไทย
59.
6210515119
นายอาสวาดี
รูปายี
วิทยาการจัดการ
60.
6210210223
น.ส.กัญธมาศ
เล็กบรรจง
วิทยาศาสตร์
61.
6211410062
น.ส.โซเฟีย
สีเดะ
การแพทย์แผนไทย
62.
6210210623
น.ส.วริสรา
เพ็ชรอัยรา 
วิทยาศาสตร์
63.
6211410073
น.ส.ฮุซนี
สุขสาคร
การแพทย์แผนไทย
64.
6211410112
น.ส.สุนิดา
ทองน้ำเพ็ญ
การแพทย์แผนไทย
65.
6211410069
น.ส.รัยญาณ
สาและ
การแพทย์แผนไทย
66.
6210210214
น.ส.กนกอร
ยอดศรี
วิทยาศาสตร์
67.
6211210008
น.ส.จิรัฐิพร
รักเลิศ
เศรษฐศาสตร์
68.
6211210004
น.ส.กัญญาณัฐ
แก้วจักรหวัด
เศรษฐศาสตร์
69.
6210210484
นายปภาวิน
เสมอวงศ์
วิทยาศาสตร์
70.
6210410108
น.ส.พิชชาพร
เรืองนุ้ย
พยาบาลศาสตร์
71.
6210513028
น.ส.โชติรส
คัคนานตดิลก
วิทยาการจัดการ
72.
6210515063
น.ส.จรัชดา
หวังเร๊ะ
วิทยาการจัดการ
73.
6210210074
นายนาทธนาดล
ลือขจร
วิทยาศาสตร์
74.
6211410004
น.ส.กิติยา
บุตรฤทธิ์
การแพทย์แผนไทย
75.
6210110056
นายชนะชัย
เพชรรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6210410107
น.ส.พรลภัส
โมสิกะ
พยาบาลศาสตร์
77.
6210517090
นายธนพนธ์
จันทวดี
วิทยาการจัดการ
78.
6211410121
นายอาฟีนันต์
สะยะมิง
การแพทย์แผนไทย
79.
6210513056
น.ส.วิลาวัลย์
แก้วมณี
วิทยาการจัดการ
80.
6210410113
น.ส.สุทธิดา
มิ่งทอง
พยาบาลศาสตร์
81.
6210110352
นายศุภวิชญ์
กาญจนอารี
วิศวกรรมศาสตร์
82.
6210513026
นายจีรพัฒน์
พรหมบริรักษ์
วิทยาการจัดการ
83.
6210110009
นายกฤติน
บัวบาน
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6211410092
น.ส.นูรรีย๊ะห์
แม
การแพทย์แผนไทย
85.
6211410006
น.ส.ใจดา
จิเบ็ญจะ
การแพทย์แผนไทย
86.
6210410106
น.ส.ปนัดดา
เพชร์ชู
พยาบาลศาสตร์
87.
6211410115
น.ส.อัสมะ
เจ๊ะเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
88.
6210210112
น.ส.ภัทรวดี
ใจกระจ่าง
วิทยาศาสตร์
89.
6211410106
น.ส.มัสนะห์
เคดาร์
การแพทย์แผนไทย
90.
6210210072
น.ส.นลินรัตน์
จีนสีคง
วิทยาศาสตร์
91.
6210210398
นายอัฐพล
สระโร
วิทยาศาสตร์
92.
6210210265
นายณัฐภูมิ
หมัดอาดำ
วิทยาศาสตร์
93.
6210210442
นายณัฏฐนันท์
ปานวุ่น
วิทยาศาสตร์
94.
6211410125
น.ส.ฮัจญัรฺ
สาและ
การแพทย์แผนไทย
95.
6210210015
น.ส.เขมมิกาณ์
มะสัน
วิทยาศาสตร์
96.
6211410034
น.ส.วรินยุพา
ศรีไตรรัตน์
การแพทย์แผนไทย
97.
6210410145
น.ส.นภสร
คงทอง
พยาบาลศาสตร์
98.
6210513043
นายพงศภัค
กั๋งเซ่ง
วิทยาการจัดการ
99.
6510510108
น.ส.ธวัลภรณ์
พลเยี่ยม
วิทยาการจัดการ
100.
6210210165
น.ส.สุคนธ์ทิพย์
จงไกรจักร
วิทยาศาสตร์
101.
6211214010
น.ส.ศุทธินี
ช่อไสว
เศรษฐศาสตร์
102.
6211214040
น.ส.ซาฮ์รอ
ตวัน
เศรษฐศาสตร์
103.
6210515108
นายมุขพล
อินชู
วิทยาการจัดการ
104.
6210110189
นายปฏิพัทธ์
ชูทุ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
105.
6210210301
น.ส.ปนัดดา
สมัครแก้ว
วิทยาศาสตร์
106.
6210110027
นายกีรติ
ชูสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6210410109
น.ส.พิมพ์รพัฒน์
ชัยชะนะสงคราม
พยาบาลศาสตร์
108.
6210210204
น.ส.อินทรา
พัฒจันทร์
วิทยาศาสตร์
109.
6211210068
นายชยุตม์
มณีพงศ์
เศรษฐศาสตร์
110.
6211210079
นายปกรณ์
ขาวทอง
เศรษฐศาสตร์
111.
6210210172
น.ส.สุนิสา
ยะลา
วิทยาศาสตร์
112.
6211410067
น.ส.มาเรียม
ปิริยะ
การแพทย์แผนไทย
113.
6211410113
น.ส.สุไรดาฮ์
ปาทาน
การแพทย์แผนไทย
114.
6211410036
น.ส.สกุลทิพย์
มณีเศวต
การแพทย์แผนไทย
115.
6210210048
น.ส.ณัฐฐินี
บุตรจริยะ
วิทยาศาสตร์
116.
6210210141
น.ส.วรินทิพย์
สุขอนันต์
วิทยาศาสตร์
117.
6211410071
น.ส.ศิริลักษณ์
พรมจรรย์
การแพทย์แผนไทย
118.
6211210011
น.ส.ชนมน
ชัยภูมิ
เศรษฐศาสตร์
119.
6210210256
น.ส.ณฐิกา
สิงหวรรณกุล
วิทยาศาสตร์
120.
6210210034
น.ส.ซุรฟา
อภิบาลแบ
วิทยาศาสตร์
121.
6210210123
น.ส.มณีรัตน์
รติเลิศกุล
วิทยาศาสตร์
122.
6210210488
น.ส.พนิตพร
เอ่งฉ้วน
วิทยาศาสตร์
123.
6210210243
น.ส.ชมพูนุท
ลัภบุญ
วิทยาศาสตร์
124.
6211210049
น.ส.ศุภาพิชญ์
สิทธิเชน
เศรษฐศาสตร์
125.
6210110494
นายธรรม์นกร
อรุณรักษา
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6211210025
นายธนกร
วรรณเพชร
เศรษฐศาสตร์
127.
6210410174
น.ส.มุทิตา
พงศ์ทลุง
พยาบาลศาสตร์
128.
6210210044
น.ส.ณัฏฐ์ธิกานต์
สมพงษ์มิตร
วิทยาศาสตร์
129.
6210210458
น.ส.ธันย์ชนก
เมืองแก้ว
วิทยาศาสตร์
130.
6210410011
น.ส.ขวัญชนก
มิตรวงค์
พยาบาลศาสตร์
131.
6210210427
น.ส.จิราภรณ์
ไกรวรรณ์
วิทยาศาสตร์
132.
6210410166
น.ส.ฟาฮาน่า
บิลยะลา
พยาบาลศาสตร์
133.
6211210031
น.ส.เนตรนลิน
ณัฏฐนิชากร
เศรษฐศาสตร์
134.
6211410053
น.ส.อามีนา
เส็นธนู
การแพทย์แผนไทย
135.
6210210466
นายนพดล
ไชยกูล
วิทยาศาสตร์
136.
6210410040
น.ส.พัณณิตา
มูลมิ่ง
พยาบาลศาสตร์
137.
6210210334
น.ส.ภาวศุทธิ์
เอียดแก้ว
วิทยาศาสตร์
138.
6211410051
นายปรเมศร์
ไชยสวัสดิ์
การแพทย์แผนไทย
139.
6211410077
น.ส.ซารีนา
เด็ง
การแพทย์แผนไทย
140.
6211410030
น.ส.มุสลีมะฮ์
มามะ
การแพทย์แผนไทย
141.
6210210160
นายสหชาติ
เกลี้ยงแก้ว
วิทยาศาสตร์
142.
6211210066
น.ส.ชนิกานต์
วิจิตรพันธ์
เศรษฐศาสตร์
143.
6210210494
น.ส.เพชรดา
เด่นเนียม
วิทยาศาสตร์
144.
6211410066
น.ส.มาริสา
นามบัวศรี
การแพทย์แผนไทย
145.
6210210509
น.ส.ลลิตา
หนูวิไล
วิทยาศาสตร์
146.
6210410025
น.ส.ณัฐวดี
ใยแก้ว
พยาบาลศาสตร์
147.
6210210405
น.ส.อิสริยาภรณ์
ชาติเน้ย
วิทยาศาสตร์
148.
6210410012
น.ส.จารุวรรณ
คำนวนจิตร
พยาบาลศาสตร์
149.
6211210026
น.ส.ธนัชพร
ศรีมณี
เศรษฐศาสตร์
150.
6210210234
น.ส.จันทร์ติมา
เสทิน
วิทยาศาสตร์
151.
6210210163
น.ส.สุกัญญา
ยอดนวล
วิทยาศาสตร์
152.
6211410127
นายฮาฟิต
แซการี
การแพทย์แผนไทย
153.
6210210268
น.ส.ณิชนันทน์
อักษรชู
วิทยาศาสตร์
154.
6210511002
น.ส.เกวลิน
สุวรรณราช
วิทยาการจัดการ
155.
6210210031
น.ส.ชุติมา
ภู่พุทธรักษา
วิทยาศาสตร์
156.
6210511025
น.ส.สุพัตรา
บุญรัตนัง
วิทยาการจัดการ
157.
6210410186
น.ส.สิริยากร
สังข์แก้ว
พยาบาลศาสตร์
158.
6211410110
น.ส.วิภาวี
อำลอย
การแพทย์แผนไทย
159.
6210515094
น.ส.อภิชญา
พัทธนันท์กุล
วิทยาการจัดการ
160.
6211210051
นายสิทธิกร
ถาวร
เศรษฐศาสตร์
161.
6210210543
น.ส.สุทธิดา
แก้วประกาศ
วิทยาศาสตร์
162.
6210511049
น.ส.ศศิภา
ดำคีรี
วิทยาการจัดการ
163.
6210210553
นายอดิศักดิ์
เทียนิรมล
วิทยาศาสตร์
164.
6210210002
น.ส.กมลทิพย์
จันทร์มณี
วิทยาศาสตร์
165.
6211214024
นายธีรพล
สุวรรณรัตน์
เศรษฐศาสตร์
166.
6210410187
น.ส.สุดารัตน์
ขบวนกล้า
พยาบาลศาสตร์
167.
6210410078
น.ส.อคิราภา
เพ็ชรมรกฏ
พยาบาลศาสตร์
168.
6210410190
น.ส.สุภาวดี
โกมลตรี
พยาบาลศาสตร์
169.
6210210459
น.ส.ธารารัตน์
ใสหลวง
วิทยาศาสตร์
170.
6210410076
น.ส.สุนิสา
จันทะโยธา
พยาบาลศาสตร์
171.
6210110431
นายอาฟิตดีน
สะมะแอ
วิศวกรรมศาสตร์
172.
6210513066
นายโสภณัฐ
เรืองดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
173.
6210210254
น.ส.ญาดารัตน์
บุญยอดสี
วิทยาศาสตร์
174.
6310510100
นายธนธรรม
สอนประสาท
วิทยาการจัดการ
175.
6210511041
น.ส.เบญญาภา
ลาภวรพิพัฒน์
วิทยาการจัดการ
176.
6210110502
นายนพนนท์
ลิ่มสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
177.
6210210401
นายอัฟนาน
เจะอุบง
วิทยาศาสตร์
178.
6210210440
น.ส.ฐาปนี
หลักขัน
วิทยาศาสตร์
179.
6210110492
นายธนวัฒน์
โสภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
180.
6211210005
น.ส.กัญญาณัฐ
ปลอดอินทร์
เศรษฐศาสตร์
181.
6211214004
น.ส.ซูเฟิร์น
แสงสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
182.
6210210483
น.ส.ปพิชญา
หอมตีบ
วิทยาศาสตร์
183.
6211214036
น.ส.หทัยภัทร
สะกวี
เศรษฐศาสตร์
184.
6210210439
น.ส.ซูไวบะห์
วานิ
วิทยาศาสตร์
185.
6211214001
น.ส.กนกพร
สายชล
เศรษฐศาสตร์
186.
6211214025
นายนนท์ธฌา
บุญแก้ว
เศรษฐศาสตร์
187.
6211214023
น.ส.ณิชากร
โลหะสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
188.
6211214032
น.ส.ศิรัญญา
รัตฉวี
เศรษฐศาสตร์
189.
6211210055
น.ส.โสภาวรรณ
แขมภูเขียว
เศรษฐศาสตร์
190.
6211214044
น.ส.พัณณิตา
แก้ววงศ์ศรี
เศรษฐศาสตร์
191.
6211214039
น.ส.ชุติมา
สุขสอน
เศรษฐศาสตร์
192.
6211214013
นายอัครพล
พันธ์เกษมศานต์
เศรษฐศาสตร์
193.
6211214011
น.ส.สิริวิมล
สีชมภู
เศรษฐศาสตร์
194.
6210210277
น.ส.ธัญชนก
ผิวดำ
วิทยาศาสตร์
195.
6211214029
น.ส.ฟีร์ดาว
วานิ
เศรษฐศาสตร์
196.
6210613026
น.ส.บุษราภรณ์
ศิวิไล
ทรัพยากรธรรมชาติ
197.
6211214015
น.ส.ปภาวี
ศรีสมัย
เศรษฐศาสตร์
198.
6210110585
น.ส.ศิริวรรณ
วงศ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
199.
6210110595
นายสิทธิพงศ์
ทองด้วง
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6310110652
นายภูวรินทร์
รวีสกุลวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
201.
6211214045
น.ส.รวิสรา
ชัยวิชิต
เศรษฐศาสตร์
202.
6211010061
น.ส.รดา
วิชัยดิษฐ
อุตสาหกรรมเกษตร
203.
6211214012
นายสุนิต
ศักดิ์ประชาวุฒิ
เศรษฐศาสตร์
204.
6210210183
นายอธิบดี
แก้วลายทอง
วิทยาศาสตร์
205.
6210210567
น.ส.อารีนา
เด่นอร่ามคาน
วิทยาศาสตร์
206.
6210110088
นายฌานินทร์
ไหมพรม
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6210210292
น.ส.นารีมัน
แมหะ
วิทยาศาสตร์
208.
6210210408
น.ส.ฮัยฟา
ดาวพัฒนพงศ์
วิทยาศาสตร์
209.
6211210071
นายทรงเกียรติ
เพ็ชรเครือ
เศรษฐศาสตร์
210.
6210110557
นายรณกฤต
จันทรธนู
วิศวกรรมศาสตร์
211.
6210410046
นายภัทรกร
ชัยทอง
พยาบาลศาสตร์
212.
6211010097
น.ส.ชิตชนก
ทองโรย
อุตสาหกรรมเกษตร
213.
6210515112
น.ส.วินันท์ญา
ลอยลิบ
วิทยาการจัดการ
214.
6210110591
นายศุภณัฐ
อินทร์ท่าฉาง
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6210410009
น.ส.เกศรินทร์
เสิดเสน
พยาบาลศาสตร์
216.
6211214006
นายประดิพัทธ์
อินทร์ศรี
เศรษฐศาสตร์
217.
6210410165
น.ส.ฟาติมา
มะหมัด
พยาบาลศาสตร์
218.
6210210464
น.ส.นฏกร
ร่าหนิ
วิทยาศาสตร์
219.
6211410123
น.ส.อามีเน๊าะห์
มะแซ
การแพทย์แผนไทย
220.
6310210662
น.ส.ณภัค
มาศเฮ็ง
วิทยาศาสตร์
221.
6210210358
น.ส.วิภาวดี
อินทร์นิมิตร
วิทยาศาสตร์
222.
6210511005
น.ส.ณัฏฐณิชา
จันทร์บุญลาภ
วิทยาการจัดการ
223.
6210410079
น.ส.อนิตาร์
โตนน้ำขาว
พยาบาลศาสตร์
224.
6210511009
นายธวัชชัย
นฤมิตร์
วิทยาการจัดการ
225.
6210511023
นายสิทธิพร
หมานเสบ
วิทยาการจัดการ
226.
6210511016
น.ส.ยศวดี
มีแต้ม
วิทยาการจัดการ
227.
6210110547
นายภาณุกร
ชอบชูผล
วิศวกรรมศาสตร์
228.
6210410143
น.ส.ดูรียะห์
มะแซจะแหน
พยาบาลศาสตร์
229.
6210516062
น.ส.สิวินีย์
พุทธรักษ์
วิทยาการจัดการ
230.
6210410153
น.ส.ปราณี
บินซำซูดิง
พยาบาลศาสตร์
231.
6210410151
น.ส.นูรูอามี
มะมิง
พยาบาลศาสตร์
232.
6210410121
น.ส.กัญญาวีร์
เม๊าะสนิ
พยาบาลศาสตร์
233.
6210410227
น.ส.มูนา
มาหะมะ
พยาบาลศาสตร์
234.
6211410083
น.ส.ต่วนโสรยา
ปาแซ
การแพทย์แผนไทย
235.
6210410196
น.ส.อานีตา
เจ๊ะมามะ
พยาบาลศาสตร์
236.
6211110082
น.ส.จุฑามาศ
แถมจันทร์
ศิลปศาสตร์
237.
6210410222
น.ส.ฟาดีละห์
อารอนิง
พยาบาลศาสตร์
238.
6210513057
นายวิศิษฏ์ศักดิ์
ตั้นสุย
วิทยาการจัดการ
239.
6210210115
น.ส.ภิยดา
ชูวารี
วิทยาศาสตร์
240.
6210210040
นายณรัฐ
ญาณไพศาล
วิทยาศาสตร์
241.
6210410154
น.ส.ปรียานุช
ลิ่มพันธ์
พยาบาลศาสตร์
242.
6210210131
น.ส.เยาวลักษณ์
เรืองเมือง
วิทยาศาสตร์
243.
6210210175
น.ส.สุภาวดี
ขุนพิทักษ์
วิทยาศาสตร์
244.
6210210149
น.ส.ศศิปรียา
สังข์ด้วงยาง
วิทยาศาสตร์
245.
6210410038
น.ส.พรชนก
พาหุสุวัณโณ
พยาบาลศาสตร์
246.
6210110216
นายพงศภัค
สวโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
247.
6210110570
น.ส.วรัญญา
สูงศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6210511010
นายธีรวุฒิ
อารีชน
วิทยาการจัดการ
249.
6211410108
น.ส.ยูลัยละห์
ดอรอแมง
การแพทย์แผนไทย
250.
6211010021
น.ส.ณภัชชา
สุทธิพันธุ์
อุตสาหกรรมเกษตร
251.
6210410021
น.ส.ฐิตาภรณ์
เสาะสมบูรณ์
พยาบาลศาสตร์
252.
6211410118
น.ส.อัสรีนา
ยะหริ่ง
การแพทย์แผนไทย
253.
6211010068
น.ส.วริษา
รัตนมณีพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
254.
6210410223
น.ส.ฟาติล
เซ็ง
พยาบาลศาสตร์
255.
6210210354
น.ส.วรรณวิสา
สอนสาย
วิทยาศาสตร์
256.
6210410241
น.ส.อารียา
บือราเฮง
พยาบาลศาสตร์
257.
6210410242
น.ส.อาอีซะ
มะลา
พยาบาลศาสตร์
258.
6210110613
นายอนันต์
เจ๊ะยิ
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6210516030
น.ส.นลินทิพย์
เฝ้าทอง
วิทยาการจัดการ
260.
6210410172
น.ส.มีซาน
หลงอะหลี
พยาบาลศาสตร์
261.
6210110546
น.ส.ภันทิลา
จันทร์คล้าย
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6210410041
น.ส.พัทร์ธีรา
ตุดเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
263.
6210410061
นายวิศรุต
ถิ่นฉลอง
พยาบาลศาสตร์
264.
6210410232
น.ส.วันสุไวบะห์
เจะอุบง
พยาบาลศาสตร์
265.
6210511036
น.ส.ณัฏฐริณีย์
อินทมณี
วิทยาการจัดการ
266.
6210410201
น.ส.ศศิธร
ไหลไผ่ทอง
พยาบาลศาสตร์
267.
6211210059
น.ส.อิสรียา
นิจศักดิ์
เศรษฐศาสตร์
268.
6211410063
น.ส.ณัฐญาดา
จิตจำ
การแพทย์แผนไทย
269.
6211110277
น.ส.นาบีบ๊ะ
หลังจิ
ศิลปศาสตร์
270.
6210110152
นายนภเดช
แก้วสัตยา
วิศวกรรมศาสตร์
271.
6210110155
น.ส.นภัสสร
แก้วขาว
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6210110545
นายภัทรวุฒิ
อินทร์สุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6210410084
น.ส.อานาเดีย
บือเฮง
พยาบาลศาสตร์
274.
6211311008
นายบุลากร
หนูชิต
นิติศาสตร์
275.
6210410155
น.ส.ปานชนก
เรืองแก้ว
พยาบาลศาสตร์
276.
6210110221
น.ส.พรชิตา
เอียดลัง
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6210110523
น.ส.ปัญญาพร
คงศรี
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6310510419
น.ส.นันทิยา
ตั้งเลิศอรุณ
วิทยาการจัดการ
279.
6210410216
น.ส.นัสรูนา
บินมะยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
280.
6210110159
น.ส.นริศรา
สุริยะ
วิศวกรรมศาสตร์
281.
6210410207
น.ส.ซัยนะ
ซำเซ็ง
พยาบาลศาสตร์
282.
6210110300
น.ส.รอบีอ๊ะ
หมุดตะเหล็บ
วิศวกรรมศาสตร์
283.
6210110244
นายพุฒินาท
อาจชอบการ
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6210210485
น.ส.ปริญญารักษ์
เสืออินโท
วิทยาศาสตร์
285.
6211010078
น.ส.สิริยากร
ชัยศิริ
อุตสาหกรรมเกษตร
286.
6211010080
นายสุทธินนท์
มัณทนะกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร
287.
6210110506
นายนันทพร
ปานรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6211010106
น.ส.เบญจวรรณ
ฉิมประดิษฐ
อุตสาหกรรมเกษตร
289.
6211010008
น.ส.เกตน์สรี
จันทรลาภ
อุตสาหกรรมเกษตร
290.
6211010024
นายณัฐดนัย
บัวจันทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
291.
6211010099
น.ส.ณัฏฐ์นรี
พลายชุม
อุตสาหกรรมเกษตร
292.
6210110359
นายสหชัย
ธีระนันทกุล
วิศวกรรมศาสตร์
293.
6211010137
น.ส.ณิชกานต์
เนาวกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
294.
6211010091
น.ส.กมลวรรณ
พรหมเชื้อ
อุตสาหกรรมเกษตร
295.
6211010142
น.ส.นุชชนาถ
ศรีวิเชียร
อุตสาหกรรมเกษตร
296.
6211010156
น.ส.รัตนพรรณ
ภูมิไชยา
อุตสาหกรรมเกษตร
297.
6210110521
น.ส.ปริชาติ
ศรีสว่าง
วิศวกรรมศาสตร์
298.
6211010113
น.ส.พิมชนก
อิสลาม
อุตสาหกรรมเกษตร
299.
6210410157
น.ส.เปมิกา
สมพงษ์
พยาบาลศาสตร์
300.
6211010102
น.ส.ธนิษฐา
เตชะนิยม
อุตสาหกรรมเกษตร
301.
6211010122
น.ส.วิสสุตา
บัวตูม
อุตสาหกรรมเกษตร
302.
6211010124
น.ส.สิริกร
ชัยภาคภูมิ
อุตสาหกรรมเกษตร
303.
6210410067
น.ส.ศุภิสรา
จิตต์ดำริ
พยาบาลศาสตร์
304.
6211010077
นายสหัสวรรษ
จินเดหวา
อุตสาหกรรมเกษตร
305.
6210410149
น.ส.นูรฮูดา
หวันหมะ
พยาบาลศาสตร์
306.
6211010076
น.ส.สหภาวดี
ปิ่นทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
307.
6211010011
น.ส.จารุวรรณ
คงเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร
308.
6210515085
นายภีมวัศ
ชูวิลัย
วิทยาการจัดการ
309.
6210410125
น.ส.เกตุสราพร
เกษสุริยงค์
พยาบาลศาสตร์
310.
6210110070
นายชากีรีน
เหย็บหมัด
วิศวกรรมศาสตร์
311.
6210410086
น.ส.อารียา
หลังปูเต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
312.
6210410126
น.ส.ขนิษฐา
แซะอามา
พยาบาลศาสตร์
313.
6211010092
น.ส.กรวรรณ
ปัญจมณี
อุตสาหกรรมเกษตร
314.
6210410118
น.ส.อาดีละห์
ตาเละห์
พยาบาลศาสตร์
315.
6211010103
น.ส.ธัญสรณ์
ภักดีพรหม
อุตสาหกรรมเกษตร
316.
6210410197
น.ส.อามานี
บือราเฮง
พยาบาลศาสตร์
317.
6210410164
น.ส.ฟาญัร
มะโซ
พยาบาลศาสตร์
318.
6210410065
น.ส.ศุทธินี
เคลือบเพ็ชร์
พยาบาลศาสตร์
319.
6210410068
น.ส.ศุภิสรา
ศรีนวลกล้า
พยาบาลศาสตร์
320.
6211010123
น.ส.สไบทิพย์
พิมเสน
อุตสาหกรรมเกษตร
321.
6210410036
น.ส.ประภัสสร
วิลัยพงษ์
พยาบาลศาสตร์
322.
6210410037
น.ส.ปานชีวา
วัชรานนท์
พยาบาลศาสตร์
323.
6210410132
น.ส.ชุติกาญจน์
อุตริ
พยาบาลศาสตร์
324.
6210410057
น.ส.ลุซเซียร่า
มาราสา
พยาบาลศาสตร์
325.
6210410070
น.ส.สโรชา
โส้สมัน
พยาบาลศาสตร์
326.
6210410047
น.ส.ภัทริยา
ยอดหนู
พยาบาลศาสตร์
327.
6210410020
น.ส.ซูฟีย์
ดอแม็ง
พยาบาลศาสตร์
328.
6210410064
น.ส.ศิริวรรณ
ปาลาสัน
พยาบาลศาสตร์
329.
6210410027
น.ส.ธวัลรัตน์
พรมทอง
พยาบาลศาสตร์
330.
6210410030
น.ส.นฤดี
เดชแก้ว
พยาบาลศาสตร์
331.
6210410035
น.ส.ปภาวี
พรหมสุวรรณ์
พยาบาลศาสตร์
332.
6210410111
น.ส.มุนาห์
ดาหะมิ
พยาบาลศาสตร์
333.
6210410022
น.ส.ฐิติมา
ยิ้มประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์
334.
6210410071
น.ส.สาธิตา
เทียมจรัส
พยาบาลศาสตร์
335.
6210110496
น.ส.ธัญวรัตน์
ปานเนียม
วิศวกรรมศาสตร์
336.
6210410224
น.ส.ฟาตีฮะห์
กูเดร์ดาเก็ง
พยาบาลศาสตร์
337.
6210410238
น.ส.อัสฟีญ่า
เซ็งมีดี
พยาบาลศาสตร์
338.
6210410058
น.ส.วราภรณ์
รักษกุลทอง
พยาบาลศาสตร์
339.
6210410054
น.ส.รัชนีกร
ดวงไสย
พยาบาลศาสตร์
340.
6210110638
น.ส.ขนิษฐา
คำประไพ
วิศวกรรมศาสตร์
341.
6210410031
น.ส.นัฐยา
มาตขาว
พยาบาลศาสตร์
342.
6210110199
นายปัณณธร
ขันใส
วิศวกรรมศาสตร์
343.
6210410194
น.ส.อัมพรวดี
สุวรรณมณี
พยาบาลศาสตร์
344.
6210410127
น.ส.จันทรวิมล
หนูเอียด
พยาบาลศาสตร์
345.
6210410055
น.ส.รัยฮาน
แดแซสะแนะ
พยาบาลศาสตร์
346.
6210110727
น.ส.มุมีนะห์
กาเดร์
วิศวกรรมศาสตร์
347.
6210410072
น.ส.สายฝน
คงเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
348.
6210410069
น.ส.สมัชญา
ทองฉิม
พยาบาลศาสตร์
349.
6210110544
น.ส.ภัทรวรินทร์
ชูสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
350.
6210410160
น.ส.พรทิพย์
คำสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์
351.
6210410180
น.ส.วิภาดา
บุตรมิตร
พยาบาลศาสตร์
352.
6210110743
น.ส.อาฟียะห์
แวเตะ
วิศวกรรมศาสตร์
353.
6210515003
นายกันติทัต
เพชรนุ้ย
วิทยาการจัดการ
354.
6210410185
น.ส.สมฤทัย
ทองนาก
พยาบาลศาสตร์
355.
6210410184
น.ส.ศุภกานต์
แก้วลอย
พยาบาลศาสตร์
356.
6210410177
น.ส.รติมา
หาญเรือนรัตน์
พยาบาลศาสตร์
357.
6210410182
น.ส.วิลาสินี
พูลคุณานุกูร
พยาบาลศาสตร์
358.
6210410178
น.ส.วทันยา
ไหมเลิศหล้า
พยาบาลศาสตร์
359.
6210410193
นายอัฟนันต์
เจ๊ะมะสาแล
พยาบาลศาสตร์
360.
6210410167
น.ส.ภัทรศยา
เพชรภาน
พยาบาลศาสตร์
361.
6210410010
น.ส.เกสรา
กาญจนรักษ์
พยาบาลศาสตร์
362.
6210410181
น.ส.วิรงรอง
คงคารักษ์
พยาบาลศาสตร์
363.
6210410195
น.ส.อัสรียา
อุมา
พยาบาลศาสตร์
364.
6210110694
นายศิรวิชญ์
ชิดชิง
วิศวกรรมศาสตร์
365.
6211010051
นายพงศพัฒน์
โกมล
อุตสาหกรรมเกษตร
366.
6210410171
น.ส.มัชฌญา
รัตนพันธ์
พยาบาลศาสตร์
367.
6210610133
น.ส.ฉัตรทิพย์
ยอดแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
368.
6210515084
น.ส.ภัศรา
อำไพชัยโชค
วิทยาการจัดการ
369.
6210610204
น.ส.ธัญญารินทร์
หมอเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
370.
6210515103
น.ส.ณัชชาภัทร
ศรีรักษ์
วิทยาการจัดการ
371.
6210515079
น.ส.ปุตรี
เจะโส๊ะเจะหลี
วิทยาการจัดการ
372.
6210410191
น.ส.อภิสรา
มณีชาญ
พยาบาลศาสตร์
373.
6210410017
น.ส.ชลาดาย์
อาเย๊าะ
พยาบาลศาสตร์
374.
6210515076
น.ส.ปรียาภัทร
โสภโณวงศ์
วิทยาการจัดการ
375.
6210515096
น.ส.จีรวรรณ
ผดุ้งกูล
วิทยาการจัดการ
376.
6210610085
น.ส.อัจฉรา
จิตพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
377.
6210610175
น.ส.วิชุดา
เมืองมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
378.
6210410168
น.ส.ภัทราวดี
จริงจิตร
พยาบาลศาสตร์
379.
6210610082
นายอภิสิทธิ์
คงอนุมัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
380.
6210410119
น.ส.กฤษติกา
หวันสมัน
พยาบาลศาสตร์
381.
6210610205
น.ส.ธิดาเทพ
อินทรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
382.
6210519018
น.ส.พินทุพันธุ์
แซ่โค้ว
วิทยาการจัดการ
383.
6210610030
นายธีระวัฒน์
หวังหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
384.
6210410161
น.ส.พรภัสสร
ศรีวรรณ
พยาบาลศาสตร์
385.
6210410175
นายมูฮำหมัดฟิรฮาน
ยา
พยาบาลศาสตร์
386.
6210610038
น.ส.ปิยวัชร์
ถนอมแจ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
387.
6211010056
น.ส.แพรวา
บรรพต
อุตสาหกรรมเกษตร
388.
6210515067
นายชินภัทร
วิชัยดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
389.
6210515116
น.ส.สิริพร
วิไลรัตน์
วิทยาการจัดการ
390.
6210410158
นายพงศกร
อุ่นนุช
พยาบาลศาสตร์
391.
6210210343
น.ส.เยาวลักษณ์
พิชัยรัตน์
วิทยาศาสตร์
392.
6210610149
น.ส.เนตรทราย
ดอเลาะแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
393.
6210410115
นายอธิภู
ภักดีวุฒิกร
พยาบาลศาสตร์
394.
6210410052
น.ส.เยาวลักษณ์
ขาวอุทัย
พยาบาลศาสตร์
395.
6210110662
นายธีธัช
พานิช
วิศวกรรมศาสตร์
396.
6211010155
น.ส.รอฮานี
ห้าหวา
อุตสาหกรรมเกษตร
397.
6210610215
น.ส.พิมพ์ภัทรา
ทวะกาญจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
398.
6211010060
น.ส.มันตรินี
ประทีป ณ ถลาง
อุตสาหกรรมเกษตร
399.
6210515023
นายนราวิชญ์
ใบบน
วิทยาการจัดการ
400.
6210515098
น.ส.ชนิตา
นวลปาน
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  400 400

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 400
 • เพศหญิง 316
 • เพศชาย 84
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 1
 • รหัส 63 4
 • รหัส 62 395
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์40
 • วิทยาศาสตร์62
 • วิทยาการจัดการ44
 • ทรัพยากรธรรมชาติ11
 • พยาบาลศาสตร์100
 • อุตสาหกรรมเกษตร29
 • ศิลปศาสตร์4
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์33
 • การแพทย์แผนไทย76