งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สมัครกิจกรรมออนไลน์
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 329 ข้อมูล       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
หมวดกิจกรรม
สมัคร
รับ
สถานะ
ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนล่าง23 ก.ย. 66
บังคับเลือก - 6 ชั่วโมง
60
60
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"24 ก.ย. 66
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
430
430
เต็ม
โครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน PSU Blue’s Voice 2023 2 ส.ค. 66
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
1963
2700
หมดเขต
บรรยายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ การพัฒนาของประเทศจีน”16 มี.ค. 66
เลือกเข้าร่วม - 1 ชั่วโมง
0
50
หมดเขต
โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Trick To Communication(Y 4 จำนวน 3 ชั่วโมง)18 ก.พ. 66
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
261
350
หมดเขต
PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน “มารักกัญไหม?29 ม.ค. 66
เลือกเข้าร่วม - 4 ชั่วโมง
200
200
เต็ม
ขอเชิญชวนร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง "HANUMAN White Monkey"25 ธ.ค. 65
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
90
90
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา ฯ3 ธ.ค. 65
บังคับเลือก - 6 ชั่วโมง
80
80
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัว Y 402 )17 พ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
400
400
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)17 พ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
400
400
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจY 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)16 พ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
400
400
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพราชการ Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.) 16 พ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
400
400
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 29 ต.ค. 65
เลือกเข้าร่วม - 6 ชั่วโมง
50
50
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ตอน เทคนิคการจัดทำ CV และ Resume แบบมืออาชีพ(Y 4 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง)1 ต.ค. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
420
420
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" (Y 203 จำนวน 3 หน่วยชม.)23 ก.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
320
320
เต็ม
ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ASEAN ISSUES” 18 ก.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
320
320
เต็ม
ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ Looking at "ASEAN" through the perspective of a diplomat.17 ก.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
320
320
เต็ม
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 4 วันที่ 18 ก.ย. 2565)18 ก.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
312
320
หมดเขต
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 3 วันที่ 18 ก.ย. 2565)18 ก.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
308
320
หมดเขต
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 2 วันที่ 18 ก.ย.2565)18 ก.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
303
320
หมดเขต

ข้อมูลทั้งหมด 329 ข้อมูล       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย