งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สมัครกิจกรรมออนไลน์
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 324 ข้อมูล     หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
หมวดกิจกรรม
สมัคร
รับ
สถานะ
PSU Heart Skills 3 ก.ย. 65
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
60
60
เต็ม
PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน "เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน"28 ส.ค. 65
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
200
200
เต็ม
ลูกพระบิดาจิตอาสา ฯ9 ส.ค. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
60
60
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการค่ายเรียนรู้ และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)28-31 ก.ค. 65
บังคับเลือก - 30 ชั่วโมง
17
17
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดควนลัง22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
50
50
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ เขาคอหงส์22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางรถไฟ ตำบลนาหม่อม22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายเลียบทางไฟแรงสูง ต.ทุ่งใหญ่22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ถนนสายหน้าอบต. พิจิตร22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหลมสนอ่อน หาดสมิหลาสงขลา22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
100
100
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ โรงเรียนวัดศรีษะคีรี22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดคลองแห22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดพระบาท22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณวัดคูเต่า 22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ชุมชนริมทางรถไฟเทศบาลนครหาดใหญ่22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
40
40
เต็ม
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ ลานนกเอี้ยง (อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2)22 มิ.ย. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
50
50
เต็ม
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน เสิร์ฟทักษะศตวรรษที่ 21 ตรงสเปกผู้ประกอบการ (Y 4 จำนวน 3 หน่วยชม.)4 ก.พ. 65
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
35
35
เต็ม
สัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 256521 ม.ค. 65
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
300
300
เต็ม
งานหลาดหรอยFestival 2021 รอบที่ 6 (เวลา 19.35 - 19.55 น.)16 ธ.ค. 64
บังคับเลือก - 3 ชั่วโมง
20
20
เต็ม

ข้อมูลทั้งหมด 324 ข้อมูล     หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย