งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Y2ปี216 ม.ค. 2564 23:24159.192.224.14625
อยากให้มีโครงการและกิจกรรม Y2 เยอะกว่านี้ + มีการโฆษณาทั่วถึงมากกว่านี้(หมายถึงทุกกิจกรรม โดยเฉพาะที่สามารถเก็บชั่วโมงได้)​

การเคลื่อนไหวความเห็นล่าสุด