งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล 2557
หน้าแรก » รับสมัครนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล 255727 ต.ค. 2557 02:151,043

รับสมัครนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล ปีการศึกษา 2557

ทัศนศึกษามาเลเซีย-สิงคโปร์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านใน AEC
ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 

**นักศึกษาทั่วไป ค่าใช้จ่ายคนละ 4,900 บาท

**ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษเพียง 3,400 บาท

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดภายในวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่กองกิจการนักศึกษา
สอบถามเพิ่มเติมโทร 2208 e-mail yapwalak.k@psu.ac.th

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด