งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา
หน้าแรก » องค์การนักศึกษา » ชมรมนักศึกษา

ชมรมในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

 

1. ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

 • ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม
 • ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์
 • ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ชมรมอาสาพัฒนา
 • ชมรมโรตาแรคท์ 

2. ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม

 • ชมรมขับร้องประสานเสียง
 • ชมรมคริสเตียน
 • ชมรมดนตรีสากล
 • ชมรมดนตรีไทย
 • ชมรมนาฏรักษ์
 • ชมรมผู้นำเชียร์
 • ชมรมพุทธศาสน์
 • ชมรมมุสลิม
 • ชมรมศิลปะการเต้นรำ
 • ชมรมสันทนาการ
 • ชมรมเสียงตามสาย 

3. ชมรมด้านกีฬา

 • ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล
 • ชมรมตะกร้อ
 • ชมรมบริดจ์
 • ชมรมบาสเกตบอล
 • ชมรมฟุตซอล
 • ชมรมฟุตบอล
 • ชมรมยิงปืน
 • ชมรมรักบี้ฟุตบอล
 • ชมรมวอลเลย์บอล
 • ชมรมว่ายน้ำ
 • ชมรมศิลปะป้องกันตัว
 • ชมรมหมากกระดาน
 • ชมรมเทนนิส
 • ชมรมเทเบิลเทนนิส
 • ชมรมเปตอง
 • ชมรมแบดมินตัน

4. ชมรมด้านวิชาการ 

 • ชมรมคอรัป"ฉัน"ไม่ขอรับ
 • ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
 • ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา
 • ชมรมภาษาจีน
 • ชมรมภาษามลายู
 • ชมรมภาษาอังกฤษประยุกต์
 • ชมรมวาทศิลป์
 • ชมรมวิเทศสัมพันธ์
 • ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ
 • ชมรมสันติศึกษา
 • ชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย
 • ชมรมบ้านวัยใส