งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชมรมนักศึกษา
หน้าแรก » องค์การนักศึกษา » ชมรมนักศึกษา

ชมรมในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

2. ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม

3. ชมรมด้านกีฬา

4. ชมรมด้านวิชาการ