งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
หน้าแรก » องค์การนักศึกษา » องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา เป็นองค์กรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มชมรมนักศึกษา 4 ฝ่าย รวมถึงกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยร่วมมือระหว่างกองกิจกการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาประจำคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย


Facebook องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา https://www.facebook.com/psusu.hatyai
โทร : 074-282955 (ภายใน 2955)
สถานที่ทำการ : องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

โดยมีคณะบริหารงานดังต่อไปนี้