งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 15th AUN and 4th ASEAN +3 Education Forum and Young Speakers
หน้าแรก » รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 15th AUN and 4th ASEAN +3 Education Forum and Young Speakers11 ธ.ค. 2557 16:00726

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 15th  AUN and 4th  ASEAN +3 Education Forum and  Young Speakers' Contest  ณ ประเทศมาเลเซีย

จำนวน 2 คน ดังนี้

1. เข้าร่วมการประชุม Educational Forum 

2. เข้าร่วมแข่งขัน Speakers' Contest

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเยาวลักษณ์  คุณาวรกุล โทร.074-282208 ภายใน 2208 e-mail : yaowalak.k@psu.ac.th

สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 57 กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธ.ค. 57

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด