งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงต่างประเทศ
หน้าแรก » รับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงต่างประเทศ23 เม.ย. 2558 10:20704

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "รับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้" (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2558

โดยผู้ที่สนใจส่งใบสมัครฯ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวยะลา (ศอ.บต.) ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

สัมภาษณ์คัดเลือกในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณจุฑามาศ นันทิยา โทร 02-2035000 ต่อ 46005

คุณปิยะขวัญ ชมชื่น   โทร 02-2035000 ต่อ 46019

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด