งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ร่วมส่งประกวด โครงการ"ทีทีเอ็มกับเครือข่ายเยาวชน CSR"
หน้าแรก » ร่วมส่งประกวด โครงการ"ทีทีเอ็มกับเครือข่ายเยาวชน CSR"05 มิ.ย. 2558 14:39553

โครงการ"ทีทีเอ็มกับเครือข่ายเยาวชน CSR"

- เป็นโครงการที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2558

- ผู้ดำเนินโครงการต้องเป็นนักศึกษา โดยรวมกลุ่มกัน (รวมไปถึงชมรมต่างๆ) ไม่ต่ำกว่า 10 คน/ต่อกลุ่ม

- ประเภทหรือด้านของโครงการ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณประโยชน์ และด้านศิลปะวัฒนธรรม  โดยพื้นที่ดำเนินโครงการภายในจังหวัดสงขลาเท่านั้น (จัดกิจกรรมภายในพื้นที่อำเภอจะนะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงาน โดยใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 30 นาที  พิจารณาจากกระบวนการทำงานครบวงจรคุณภาพ PDCA   ความคิดสร้างสรรค์ และความโดดเด่นในเนื้อหาน่าสนใจ จากการนำเสนอผลงานของผู้รับผิดชอบโครงการ

- ทางมหาวิทยาลัยและทีทีเอ็มร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการนำเสนอผลงาน

-โครงการที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับเงินรางวัลเพื่อนำไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เสนอ  โดยทีทีเอ็มสนับสนุนงบประมาณโดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1   จำนวน   30,000  บาท
รางวัลที่ 2   จำนวน   20,000  บาท
รางวัลที่ 3  จำนวน   15,000   บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งโครงการได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 074-282202 

หมายเหตุ:หมดเขตส่งโครงการ 15 ส.ค. 58 นะครับ

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด