งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ " ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 2 "
หน้าแรก » โครงการ " ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 2 "06 ส.ค. 2558 08:491,697

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอโครงการ " ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 2 "

เป็นโครงการที่วัตถุประสงค์เพื่อชุมชน/สังคมที่ดำเนินการโดยนิสิตนักศึกษา โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุน ทุนละ 50,000 บาท

เพื่อสานฝันสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและถ่ายทำเป็นรายการเรียลลิตี้ ออกอากาศทางช่อง NOW26 รายละเอียดดังแนบ ดาว์นโหลด (n430_อะบัณฑิต_ม.สงขล านครินทร์.pdf)

โดยจะมีการเปิดจุดประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ลานใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา

***สามารถส่งใบสมัครได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  โทร 074-282202

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด