งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปี 4 !!!
หน้าแรก » โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปี 4 !!!14 ส.ค. 2558 18:12998

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอโครงการ  โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปี 4 !!!

โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายอาสา ประเภทค่ายสร้าง ของนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดชมรม/หน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 สิงหาคม 2558 ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 074-282202 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบดาวน์โหลด (n432_pdf.pdf) หรือ ดาว์โหลดรายละเอียดและใบสมัครโครงการได้ที่ http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=334&parent_id=1  

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด