งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2558
หน้าแรก » โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 255825 ส.ค. 2558 11:03708

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2558

โดยธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนดเปิดรับสมัครการแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ชุมชน ในระดับอุดมศึกษา

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียน มาสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา เงินรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา มูลค่ารวม 1.365 ล้านบาท และรางวัลทัศนศึกษาโครงการในพระราชดำริฯ 3 วัน 3 คืน

โดยเปิดรับสมัครโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กันยายน 2558 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบดาวน์โหลด (n433_pdf) และตามเว็บไซด์ www.scbchallenge.com

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด