งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 2
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 231 ส.ค. 2558 18:11955

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 2

โดยนักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละหัวข้อการบรรยาย

บันทึก ทักษะสังคม วิชาการฯ 2 หน่วยชม.

พหุวัฒนธรรมฯ 1 หน่วยชม.   รวม 3 หน่วยชม./การบรรยาย

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด