งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาร่วมเสนอโครงการกระทิงแดง U project ปีที่ 3
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษาร่วมเสนอโครงการกระทิงแดง U project ปีที่ 328 ก.ย. 2558 14:30588

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอโครงการกระทิงแดง U project ปีที่ 3 โดยบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

ดยบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เปิดรับสมัครโครงการเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมของนักศึกษา 4 ประเภทสาขา ได้แก่

1. เกษตรกรรม : เป็นโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิต

2. การศึกษาหรือวัฒนธรรม : เป็นโครงการสร้างเสริมทักษะการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาหรือวัฒนธรรม

3. การแพทย์ และสาธารณสุข : เป็นโครงการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี

4. นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน : เป็นโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลด (n442_PosterAW.pdf)  ดาวน์โหลด (n442_ยู โปรเจค ปี3.pdf) หรือ ตามลิงค์ http://ktd-uproject.com/home.php

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด (n442_โครงการกระทิงแดง U Project ปี3.pdf)

โดยสามารถส่งโครงการได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 074-282202 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด