งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ "ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท" ปีที่ 4
หน้าแรก » โครงการ "ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท" ปีที่ 427 ม.ค. 2559 15:371,145

ทางบริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วกว่า 90 โครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนกระเบื้องปู พื้นและบุผนัง

ปัจจุบัน โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

เราได้ร่วมมือกับนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มี กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาของนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดชมรมหรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยเปิดรับ โครงการค่ายอาสาประเภทค่ายสร้าง ได้แก่ อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ โรง อาหาร ห้องสุขา เป็นต้น

โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือน มกราคม -  ธันวาคม 2559

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท” จะให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

หากนิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาใด สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

– ขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ กองกิจการนักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษาช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dynastyceramic.com/  หรือ ติดต่อที่เบอร์ ( 02)-276- 9275-80 ต่อ 336 (คุณจารุภัทร)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด