งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
หน้าแรก » โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ11 เม.ย. 2559 08:38646

ด้วย สำนักราชเลขาธิการ ดำเนินโครงการ "เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  รุ่นที่ 4" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ แก่เยาวชนผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 4 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง นั้น โดยเปิดรับสมัครพร้อมบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนจากภายในและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2559 

     นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.ohm.go.th/jitarsa  หรือ ติดต่อโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 074-282202 

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด