งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เสวนา "คิดดี มีตังค์"
หน้าแรก » เสวนา "คิดดี มีตังค์"27 เม.ย. 2559 16:30999

กิจกรรมเสวนา "คิดดี มีตังค์" เพื่อปรับเปลี่ยนัศนคติและสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มนักศึกษา
ซึ่งถือเป็นการเตรียมการที่ดีเพื่อเข้าสุ่ชีวิตการทำงานในอนาคต

เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 13.00 - 15.00 น.

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บันทึกทรานสคริปด้าน ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 2 หน่วยชั่วโมง

สนใจสมัครคลิ๊ก

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด