งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการประกวดออกแบบมาสคอต
หน้าแรก » โครงการประกวดออกแบบมาสคอต19 พ.ค. 2559 09:121,240

เงื่อนไขการประกวด

   ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย
 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม (ไม่เกิน 3 คน / ทีม) มีสิทธิ์ส่งผลงานไม่จำกัด แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 2. การออกแบบ Mascot ให้ใช้โปรแกรมในการออกแบบเท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai, pdf, .max, 3DS, SKP, DWG (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
 3. การออกแบบผลงานมาสคอต 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 4. ออกแบบมาสคอต (Mascot) และยกตัวอย่างวางตัวมาสคอตลงบนของพรีเมี่ยมที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อประกอบการพิจารณา
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล
 6. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ผู้เข้าประกวดจะต้องผลิตผลงานจริงในอัตราส่วน 1:10 และนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย พร้อมฟังคำตัดสินในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559
 7.     (สำหรับผลงาน 10 ชิ้นสุดท้าย จะได้รับค่าจัดทำโมเดล ผลงานละ 2,000 บาท)
 8. สามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ของบริษัทฯ และเงื่อนไขการใช้ ได้ที่ www.sosuco2008.co.th
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงาน หากเอกสารหรือผลงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 10. พนักงานและครอบครัว บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมส่งผลงานในการประกวด
 11. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
 12. บริษัทฯ สามารถใช้ลิขสิทธิ์ในการปรับผลงานได้ตามเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงตามที่เห็นสมควรต่อไป
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานในรูปแบบกระดาษขนาด A3 และติดตั้งบนฟิวเจอร์บอร์ด
 2.     (รูปแบบการส่งผลงานต้องเป็นไปตามฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดไว้)
 3. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ www.sosuco2008.co.th) พร้อมกรอกข้อมูลและอธิบายแนวความคิด (Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยวิธีการพิมพ์เท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด พร้อมพริ้นต์และแนบมาพร้อมกับผลงาน
 4. บันทึกไฟล์งานต้นฉบับและแบบฟอร์มใบสมัครลงบน CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
 5. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่ แผนกสื่อสารการตลาด บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
  444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 6. กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 (ในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)

กรอบแนวคิดในการออกแบบ

 • ออกแบบภายใต้แนวคิด “ใส่ใจทุกเรื่อง กระเบื้องโสสุโก้”
 •    "โสสุโก้" ใส่ใจคุณภาพสินค้าและบริการ        "โสสุโก้" ใส่ใจตัวแทนจำหน่าย
     "โสสุโก้" ใส่ใจกระบวนการผลิต                    "โสสุโก้" ใส่ใจช่างปูกระเบื้อง
     "โสสุโก้" ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การออกแบบต้องสื่อให้เห็นว่า “โสสุโก้” คือใคร
 •    "โสสุโก้" เป็นเพศชาย อายุ 35 ปี มีความหนักแน่น มีความกระฉับกระเฉงว่องไว พิถีพิถัน เข้าถึงง่าย รักครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม
     อีกทั้งยังใส่ใจคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
 • การออกแบบ MASCOT ต้องมีโลโก้โสสุโก้อยู่ในงานออกแบบ
 • การออกแบบ MASCOT ต้องมีสีของโลโก้โสสุโก้เป็นส่วนประกอบในงานออกแบบ
  (สามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ และสีของบริษัทฯได้ที่ www.sosuco2008.co.th)

รางวัล

รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท
แบ่งเป็น 10 รางวัล ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย                         จำนวน 7 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท
** หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

กำหนดการ

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน                     : วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
 • (ในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)
 • คัดเลือกผลงาน (รอบที่1)                         : วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
 • คัดเลือกผลงาน (รอบที่2)                         : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลและตัดสินผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้ายทาง www.sosuco2008.co.th
  และทาง facebook fanpage “sosuco”       : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
 • นัดหมายผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย นำเสนอผลงาน พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน        : วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด