งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ U-CAMPประจำปี 2559
หน้าแรก » โครงการ U-CAMPประจำปี 255919 พ.ค. 2559 09:30857

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ U-CAMP ปีการศึกษา 2559 ของบริษัทไทยบริดจสโตน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - 23 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด (n474_1053.pdf)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด