งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Asia Pacific Youth Exchange
หน้าแรก » เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Asia Pacific Youth Exchange17 พ.ค. 2560 09:041,231

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Asia Pacific Youth Exchange

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange (APYE) เป็นโครงการเยาวชนระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานของ United Nations ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

 

โดยในโครงการนี้จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆของ United Nations ให้เกียรติมาบรรยาย และยังมีกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนในประเทศไทย โดยกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนในเอเชียแปซิฟิก ชุมชนท้องถิ่น และ Social Enterprise ในประเทศไทย เพื่อระดมความคิดและพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

งานนี้เปิดรับสมัครตัวแทนเยาวชนไทย จำกัดเพียง 20 ที่นั่ง มาเป็นตัวแทนเยาวชนร่วมกับเยาวชนอีกกว่า 120 คนจากประเทศในเอเชียแปซิฟิก ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับเยาวชนจากนานาชาติ ได้ความรู้จาก Guest Speakers ทั่วเอเชียแปซิฟิก ได้ประสบการณ์ลงชุมชนและเรียนรู้จากกรณีศึกษาของการทำงานร่วมกันของ Social Enterprise และชุมชน

 

งาน Asia Pacific Youth Exchange จะจัดขึ้นในวันที่ 18-29 กรกฎาคม 2560

เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/APYEThailand

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apyethailand.org

สมัครได้ที่ bit.ly/APYETHAF

พิเศษ! ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สำหรับนักศึกษา GSSE เพียง 20,000 บาท

จากค่าเข้าร่วมโครงการปกติ 35,000 บาท (1,000 USD)

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด