งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
PSU Speech Contest
หน้าแรก » PSU Speech Contest18 ส.ค. 2560 15:17788

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีทุกวิทยาเขต 
เข้าร่วมโครงการ PSU Speech Contest 
วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://clpd.psu.ac.th/…/gener…/692-600929-psu-speech-contest

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด