งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ
หน้าแรก » ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ21 ส.ค. 08:40408

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ พร้อมรับบันทึกทรานสคริปกิจกรรมฯ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

# หัวข้อปฐมนิเทศ #
* ความปลอดภัยในการใช้ PSU Passport
* การใช้บริการ Microsoft Office 365 
  - บริการระบบ E-Mail 
  - บริการพื้นที่เก็บไฟล์ (OneDrive)
  - บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office Desktop Apps
* บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา
* การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
* การใช้งานอินเทอร์เน็ตใน ม.อ. (การใช้งาน PSU WiFi, VPN)
* แนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจแก่นักศึกษา
* บริการอื่นๆ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มีให้บริการแก่นักศึกษา

# กิจกรรมปฐมนิเทศมีวันละ 2 รอบ (รับจำนวนจำกัด รอบละ 140 คน ) #
(ระบุเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 รอบเท่านั้น)

* รอบที่ 1  เวลา  10.00 – 12.00 น.
* รอบที่ 2  เวลา  15.00 – 17.00 น.

# สมัครเข้าร่วมปฐมนิเทศได้ที่เว็บไซต์ #   http://survey.psu.ac.th/index.php/95861?lang=th  

# สอบถามรายละเอียด #  โทร. 0 7428 2071  (โทรภายใน. 2071)  หรือ E-mail : angkab.p@psu.ac.th    

 

** หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศจะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านกิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด