งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ค่าย สอน-สาน-ต่อ ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมสนุกควบคู่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่น้องๆ
หน้าแรก » ค่าย สอน-สาน-ต่อ ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมสนุกควบคู่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่น้องๆ14 พ.ย. 2560 13:561,304
ชมรมวิเทศสัมพันธ์และชมรมสันทนาการ ????
???? ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมสนุกควบคู่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่น้องๆกับ????
????ค่าย สอน-สาน-ต่อ????
ณ โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในวันที่ 17-19 พ.ย. 2560
เราจะทำอะไรกันบ้างงง ??
????สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้น้องๆโรงเรียนบ้านโคกชะแง้
????จัดบอร์ดความรู้
????กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันและเทอว์~
สามารถสมัครได้ที่
▶ https://goo.gl/F9tDu2
????ราคาค่าสมัคร 150 บาท
*ชำระค่าสมัครและพูดคุยกันได้ในวันพุธที่ 15 พ.ย. 2560 ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา เวลา 19.00 น.*
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  098-2642668  พี่พลอย
???? Pound Kpcrm
???? Pennapa A Yoosuwan
???? Mannie Malk
???? Pongsapak Limsoontaragul
บันทึกทรานสคริปกิจกรรมฯ รหัส 59,58,57

1. จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย    .......3....….หน่วยชั่วโมง

2. ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  .....6........หน่วยชั่วโมง

3. ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตการศึกษา…3….หน่วยชั่วโมง

4. พหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  .....3....……หน่วยชั่วโมง                                   

5.  เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ  .......3.....หน่วยชั่วโมง

บันทึกทรานสคริปกิจกรรมฯ รหัส 60

        1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และการบำเพ็ญประโยชน์                จำนวน.........3......หน่วยชั่วโมง     

        3) กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ   จำนวน......9.......หน่วย                                                             

        4) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ                             จำนวน....3...  หน่วยชั่วโมง   

        6) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความความภูมิใจในสถาบัน จำนวน.....3......หน่วยชั่วโมง                

 
 
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด