งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange ณ ประเทศญี่ปุ่น
หน้าแรก » โครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange ณ ประเทศญี่ปุ่น17 ม.ค. 2561 14:322,311

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม

โครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวมณฑ์สิริ ชินธนวิศิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์

 

โครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange ณ ประเทศญี่ปุ่น

 รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร --> ดาวน์โหลด (n536_JENESYS 2017.pdf)

นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา หรือส่งเอกสารสมัครได้ที่ E-mail : chuleeporn.s@psu.ac.th

ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561

สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น.

ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ขอทราบกระบวนการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาละยคะ มีการคัดเลือกอย่างไรเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนคะ
จจ18 ม.ค. 2561 14:18223.24.84.221
  • หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา การคัดเลือกจะคัดตามคุณสมบัติที่แต่ละโครงการกำหนดมาคะ สำหรับโครงการนี้จะเน้นนักศึกษาที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมโครงการคะ
    19 ม.ค. 2561 13:52192.168.66.36