งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.อ.
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษาร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.อ.18 ก.พ. 2561 11:14638

 

** บันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านพหุวัฒธรรม ความเป็นประชาธิปไตยฯ  จำนวน 2 หน่วย.ชม.

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด