งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกาศหลักเกณฑ์การนำเสนอโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
หน้าแรก » ประกาศหลักเกณฑ์การนำเสนอโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256005 มี.ค. 2561 10:451,098

ประกาศหลักเกณฑ์การนำเสนอโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดีเด่น

2. ลำดับการนำเสนอโครงการดีเด่น ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561

***ผู้นำเสนอโครงการจะต้องมาลงทะเบียน เพื่อรายงานตัวก่อนเวลานำเสนอโครงการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ พี่เพียว 074-282202 หรือ 089-4666336 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

ดาวน์โหลด (n540_เกณฑ์การพิจารณา.pdf)

ดาวน์โหลด (n540_ลำดับนำเสนอโครงการ 16-03-61_(1).pdf)

ดาวน์โหลด (n540_ลำดับนำเสนอโครงการ 17-03-61_(1).pdf)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด