งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการหัวข้อ Moving Toward Industry : The Role of Youth in Visual Entrepreneur
หน้าแรก » รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการหัวข้อ Moving Toward Industry : The Role of Youth in Visual Entrepreneur10 เม.ย. 2561 15:16689

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ Moving Toward Industry : The Role of Youth in Visual Entrepreneur
ในโครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 20
ณ University Teknologi Mara รัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฏาคม 2561

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษาทุกคณะ/ชั้นปี ระดับปริญญาตรี
  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  3. ความสนใจในห้วข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

  1. มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการเข้าร่วมโครงการ
  2. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 087-2878713 คุณเยาวลักษณ์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด