งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE หัวข้อ การต่อต้านการค้ามนุษย์
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE หัวข้อ การต่อต้านการค้ามนุษย์27 เม.ย. 2561 15:25626

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE  หัวข้อ การต่อต้านการค้ามนุษย์

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 อาคารA เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหทัยชนก เขื่อนวัน โทรศัพท์ 094-634-4139 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด