งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Trip to ASEAN 2018
หน้าแรก » Backpacking Trip to ASEAN 201816 พ.ค. 2561 14:112,351

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2561 พร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 1,700 บาท และสำเนา Passport 

นักศึกษาที่สมัครทุกคนให้มาประชุมปฐมนิเทศวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 อาคารสำนักงานอธิการบดี

จำนวนที่รับมีดังต่อไปนี้ (สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

- องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จำนวน 4 คน

- สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา  จำนวน 4 คน

- สโมสรนักศึกษา (คณะละ 2 คน) จำนวน 15 คน

- ชมรมในสังกัด องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา (ชมรมละ 2 คน) จำนวน 15 คน

- กรรมการหอพักนักศึกษา 2 คน

- นักศึกษาทั่วไป จำนวน 32 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่เบญ 2202 หรือ 081-7874140 E-mail:chuleeporn.s@psu.ac.th

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด