งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการคนสร้างสื่อ ต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2
หน้าแรก » โครงการคนสร้างสื่อ ต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 226 มิ.ย. 2561 15:55976

โครงการคนสร้างสื่อ ต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 #สื่อเคลื่อนไหว

จัดขึ้นเพื่ออบรมและให้ความรู้ด้านยาเสพติดและแนะนำแนวคิดในการออกแบบเพื่อรณรงค์โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง

** หมายเหตุ **

- ได้ชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรมกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 9 ชั่วโมง ดังนี้

   รหัส 59,58,57
   1)  ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  .....6........หน่วยชั่วโมง
   2)  เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ  .......3.....หน่วยชั่วโมง

   รหัส 60
   1)  กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ   จำนวน......6.....หน่วยชั่วโมง
   2)  กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ                              จำนวน....  3.... หน่วยชั่วโมง

** กำหนดการ เที่ยวฟิน กินฟรี มีความรู้**

วันที่ 7 ก.ค. 61

- อบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด

- อบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบสื่อเคลื่อไหว Motion Graphic ด้วย Microsoft Power Point

- รับลมชมวิวบนสะพานเอกชัย

- อัศจรรย์แห่งแสง แหล่งยกยอ …. ศรีปากประ

วันที่ 8 ก.ค. 61

- ล่องเรือ ชมบัว แลนก ทะเลน้อย

- นาโปแก

- ตลาดป่าไผ่สร้างสุข

- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (สกรีนกระเป๋าผ้า)

นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด